3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Тъмната Гора

Price comment  Цена:
адрес:
Ковачевица
имейл:
телефон:
0035975233033

Природен резерват Тъмната гора се намира на 20 км. североизточно от село Ковачевица, в Дъбрашкия дял на Западните Родопи, при 1500-1700 м. надморска височина. Обхваща горното поречие на река Канина на територията на местността "Беслет". Площта на резервата е 30,2 хa, а от 1999 г. има статут на поддържан резерват.

Тъмната гора е типичен горски резерват. В ниските части на резервата растат предимно букови и елови дървета, докато в по-високите са разположени вековни смърчови гори. Средната възраст на горите е над 150 години. В границите на резервата са разграничени 92 растителни вида, сред които се срещат и ендемитни и защитени видове, както и 119 вида гръбначни животни с национална, европейска и световна значимост. От бозайниците специален интерес представляват сърна, златка, лешников сънливец, а от птиците черният щъркел, скален орел, глухар. Сред безгръбначните с консервационна значимост се срещат алпийска розалия и горска мравка.

Посетителите на резервата могат разгледат село Ковачевица, което е запазило автентичния си вид от 18-19 век и е едно от най-известните и красиви български села. Къщите са почти изцяло изградени от камък, включително и покривите, като само при най-високите последният етаж е от дърво. Ковачевица е архитектурен резерват и е запазила живописната си възрожденска архитектура. Интерес представлява и посещението на село Лещен, което отскоро е доста актуално и предпочитано сред любителите на селския туризъм. На 5 километра от Лещен се намира балнео курорта Огняново, който разполага с множество басейни и спа хотели. В близост се намират и други интересни природни забележителности. Такива са скалните образувания „Козият камък” и „Черната скала”. Те са обявени за забележителност през 1976 г. „Козият камък” е разположен в красива местност с иглолистни дървета, представлява внушителна гранитна изветрена скала. Множеството правилно изсечени дупки в скалата, с различни големини, дават основание на учените да смятат, че скалата е била тракийско светилище. Посещенията в резерват Тъмната гора задължително се съгласуват предварително с министерството на околната среда и водите. Повече информация за тези обекти може да бъде открита на информационната табела, поставена на главната улица в село Ковачевица и от туристическия информационен център в село Огняново на телефон 0035975233033.

  • Резервати
Ковачевица - Забележителност Резерват Тъмната Гора - Снимка 1 Ковачевица - Забележителност Резерват Тъмната Гора - Снимка 2 Ковачевица - Забележителност Резерват Тъмната Гора - Снимка 3 Ковачевица - Забележителност Резерват Тъмната Гора - Снимка 4 Ковачевица - Забележителност Резерват Тъмната Гора - Снимка 5 Ковачевица - Забележителност Резерват Тъмната Гора - Снимка 6