3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Ибър

Price comment  Цена:
адрес:
Костенец
имейл:
office@rilanationalpark.org
телефон:
0035948762096

Резерват Ибър е разположен в източната част на Рила планина, в землището на град Костенец. Той е един от четирите резервата, намиращи се в Национален парк Рила. Обявен е през 1985 г. и носи името си от намиращия се в непосредствена близост връх Ибър /2666 м/. Обхваща северните части на билото между върховете Ибър и Белмекен и се пресича от реките Долнобанска Бистрица, Чавча и Крайна. Има площ от 2248.6 хектара. Разликите в надморската височина /1100 - 2400 м/ на резервата обясняват наличието на разнообразни растителни и животински видове. Повече от 400 вида висши растения се срещат на територията на резервата. Тук виреят редица ендемични, редки, застрашени и защитени от закона видове – рилска иглика, алпийска роза, трансилванска камбанка. Около 75% от площта на резервата попада в иглолистния горски пояс. Най-разпространена е формацията на смърча, следвана от тези на белия бор, бялата мура, елата и бука. В субалпийския пояс доминира клека. Богата е и фауната в резервата. Района се обитава от над петдесет вида птици, някои, от които са обявени за застрашени от изчезване – скален орел и голям ястреб. Тук се срещат балканската ушата чучулига и пъстрогушата завирушка – глациални реликти и балкански ендемични подвидове. Могат да се видят и балканският кеклик, хайдушката гарга, скалолазката. Глациални реликти има и сред рибите, земноводните и влечугите. От бозайниците това е снежната полевка. Тук се намира най-източното находище на дивата коза в Рила планина. Разнообразието на фауната допълват мечката, вълка, сърната, лисицата, дивата свиня. Тук се среща и локалният ендемичен подвид на лалугера. В територията на резервата се намира Костенският водопад, както и историческите местности “Черкoвището”, “Плещница”, “Шиваритото дере” и други. В близост е курорт Вили Костенец, който е изходен пункт за туристически походи до хижа “Гургулица”, хижа “Белмекен”, връх “Мусала”, връх “Заврачица”, връх “Мальовица” и Маричините езера. Маршрутите са ясно обозначени с места за почивки. Все още няма създадени екопътеки. Ако желаете да посетите резерват Ибър, можете да получите по-подробна информация в централния офис на парка в Благоевград, както и в офиса на Костенец или на телефон 0035948762096.

  • Резервати
Костенец - Забележителност Резерват Ибър - Снимка 1 Костенец - Забележителност Резерват Ибър - Снимка 2 Костенец - Забележителност Резерват Ибър - Снимка 3 Костенец - Забележителност Резерват Ибър - Снимка 4 Костенец - Забележителност Резерват Ибър - Снимка 5