3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Котел - Етнографски музей Кьорп...

Price comment  Цена:
1.50
адрес:
Котел, 5, ул. Алтънлъ Стоян
имейл:
kotel_museum@mail.bg
телефон:
+35945342549

В етнографската експозиция „Котленски възрожденски градски бит”, уредена в Кьорпеевата къща и открита за посещение през 1960 г., могат да бъдат видени голям брой предмети, свързани с бита, културата и изкуството през ХVІІІ и ХІХ в. Тази експозиция представя националното ни самобитно присъствие и традициите, предавани от поколение на поколение. Празничните костюми и красивите народни тъкани са доказателство за умението на котленката да твори красота, да възпитава с хармонията от цветове и мотиви. Богатото етнографско наследство тук включва и характерните за Котленския край народни обичаи, особената пластика в украсата на обредните хлябове, бисерите от словесния и музикално-певчески фолклор.

Самата къща е построена през 1872 г. и носи белезите на късновъзрожденската симетрична архитектура и уникалната гредово-талпена конструкция. Тя и днес свидетелства за ръста на българското възрожденско строителство, особено през втората половина на ХІХ в. Външната и вътрешна архитектура са автентични и представят устройството на жилището в цялост - спалня, гостна, моминска стая, абаджийска работилница, тъкачница, лятна кухня, изба, складови помещения. Оригиналните експонати отразяват действителността в котленската градска къща в аспектите й като дом, работно място и търговска дейност. Събрала многолетното разнообразие и високоестетическо материално и духовно богатство, етнографската експозиция е непресъхващ извор на въздействие, на вътрешен усет и осъзната потребност за съхраняване и претворяване на завещаното от предците.

Кьорпеевата къща е уникален паметник на културата. Работи без почивен ден. Всеки понеделник можете да разгледате експозицията безплатно.

Работно време: 09:00 до 18:00

Котел - Забележителност Котел  - Етнографски музей Кьорпеева къща - Снимка 1 Котел - Забележителност Котел  - Етнографски музей Кьорпеева къща - Снимка 2 Котел - Забележителност Котел  - Етнографски музей Кьорпеева къща - Снимка 3 Котел - Забележителност Котел  - Етнографски музей Кьорпеева къща - Снимка 4