3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Котел - Природонаучен музей

Price comment  Цена:
1.50
адрес:
Котел, парк Изворите
имейл:
pnmkotel@gmail.com
телефон:
+35945342355

Природонаучният музей в гр. Котел е притегателно място за децата и за всички природо любители. Негов основоположник е роденият в Котел учител Васил Георгиев (1875–1963), който в продължение на 60 години изучава и събира образци от местната флора и фауна. В резултат на неговия неуморен труд и любов към родната природа и децата, сбирката на музея наброява повече от 30 000 образци: вкаменелости, насекоми, риби, земноводни, бозайници, влечуги и птици. Така в музея днес може да се види в значителна степен природното богатство на Източна Стара планина.

През 1952г., в отредената от родолюбивата котленска общественост сграда, се открива експозиция на първия провинциален Природонаучен музей в България. Новата сграда където се помещава днес музеят е построена през 1981г. Музеят впечатлява с експозицията си, организирана на площ от 1000 кв.м. – той е на трето място по големина в страната, но на първо по представената в него експозиция. В музея са показани начина на живот и естествените местообитания на отделни животински видове. Изложени са и редки, застрашени от изчезване видове като: дропла, черен лешояд, черен щъркел, скален орел, видра, кафява мечка. Особен интерес представляват дарените кралски пингвин, крокодил и др.

Балканът около гр. Котел е красив и привлекателен, склоновете са покрити с букова и дъбова гора, изкуствено засадени борови дървета, поляни напоени с аромата на хиляди билки и треви, скални образувания, студени бистри извори с водопади и прагове, красиви и потайни пещери - над 125 на брой, разположени около града. Обособени са няколко маршрута, по които всеки природо любител може да се разходи, да се докосне до неповторимата красота и сила на Балкана, да види редки птици и животни и да се отърси от шума и суетата на ежедневието. При заявка, музеят осигурява водач по маршрутите.

Работно време: 09:00 до 18:00

Котел - Забележителност Котел - Природонаучен музей - Снимка 1 Котел - Забележителност Котел - Природонаучен музей - Снимка 2 Котел - Забележителност Котел - Природонаучен музей - Снимка 3