3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Пещера Голубовица

Price comment  Цена:
10
адрес:
Кошница
имейл:
mursalitsa@abv.bg
телефон:

Голубовица представлява система от 4 пещери, генетично и морфоложки свързани помежду си. Те се намират на десния склон на Гарга Дере (р. Еленска), на 30 м. от съвременното речно легло. "Голубовица 1" представлява малка пещера свързана с водната пещера "Голубовица 2". Тя представлява карстов извор, от който изтичат водите на пещерата "Голубовица 2".

"Голубовица 2" е водна пещера с дължина 380 м. След преодоляването на входа се преминава воден полусифон (в период на маловодието - есента). До 380 м. се движим по течението на подземната река и се достига до воден сифон.

"Голубовица 3" се намира над водната пещера "Голубовица 2". Двете пещери в началото са свързани посредством пропаст. "Голубовица 3" е хоризонтална пещера. По пода се наблюдават скални блокове, а по тавана - вторични карстови форми - сталактити, завеси. Пещерата е населена от прилепна колония.

"Голубовица 4" е наклонена проходна пещера с дължина около 48 м. В нея липсват образувания.

Пътеката към пещерата започва с начална точка беседката край пътя Смилян - Могилица, обозначена ясно с билборд "Туристически маршрут Гарга Дере". След кратък преход по камениста пътека, преминаване по въжено мостче и прекосявайки прохладна букова горичка, ще се озовете пред входа на пещера "Голубовица 2". При входа водачите - спелеолози от КСЕТ "Мурсалица" ще ви предоставят необходимото спелеоложко оборудване за проникването в пещерата и преодоляването на водните препятствия, създадени от подземната река - непромокаеми гумени ботуши, спасителни жилетки, осветление, гумени лодки.

Малко след входа ви очаква малко пътуване с лодка, след което навлизате в същинската част на пещерата. Постоянно течащия подземен поток е причина за необикновените форми. В горните етажи, където водата не е успяла да достигне се виждат естествените образувания - сталагтити и сталагмити. Ще бъдете от малцината видели ревниво пазените от пещерата тайни.

След подземното приключение пак при входа на "Голубовица 2" ви очаква друго изпитание - Via Ferrata или 140 метров метален път в скалата, изграден с железни стъпала и осигурен с въже. Опасният вертикален преход е възможен единствено с катерачно оборудване, което се предоставя на желаещите на място. Финалният участък на това екстремно изкачване ще ви преведе под красиви скални сводове, изваяни в скалата от водата и ветровете.

За тези, които все още не са почувствали достатъчно силно прилива на адреналин, тук се предлага още едно екстремно преживяване: спускане по алпийски тролей, представляващ въжена линия между двата бряга на р. Есенна, на височина 20 м. над водната повърхност. Полетът с алпийския тролей наистина ще ви даде крила и усещане за простор!

  • Пещери

Работно време: 09:00 до 17:00

Кошница - Забележителност Пещера Голубовица - Снимка 1 Кошница - Забележителност Пещера Голубовица - Снимка 2 Кошница - Забележителност Пещера Голубовица - Снимка 3