3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Село Кръвеник - Солището

Price comment  Цена:
адрес:
Кръвеник
имейл:
телефон:

За изходна точка на този двудневен туристически преход служи махала Троенци на село Кръвеник (община Севливево, област Габрово). То е типично планинско селище, с „разхвърляни” сред близките ридове махали, които са повече от десет на брой. В землището на Кръвеник (и на съседното село Стоките) е разположен резерватът „Пеещи скали”, част от Национален парк „Централен Балкан”. Защитената местност е създадена през 1979 година, за да съхрани впечатляващите скални образувания и вековната букова гора, които се намират на територията й.

Махала Троенци се намира в най-южната част на село Кръвеник. От нея маршрутът първоначално поема в източна посока, заобикаляйки страничния рид Кривия дял. За ориентир трябва да се използва водослива на реките Мокра и Суха Бяла, край който трасето продължава по черен път, следващ долината на река Мокра Бяла в западна посока

След като достигне до горска чешма, която местните наричат Чучура, маршрутът започва сравнително продължително изкачване, за да ни изведе на билото на рида Мусин дял. Оттам се продължава по широка пътека, която южно от връх Горна кукла се съединява със стар път с каменна настилка. Маршрутът го следва, изкачвайки се постепенно до главното било в седловината Мандрата.

Преходът продължава в източна посока, като достига връх Устриката (1839 метра надморска височина), който се издига на главното старопланинско било. От него може лесно да се следва международният маршрут Е3 (Ком - Емине), за да се стигне до хижа „Мазалат”. Това е и последната част на прехода за този ден.

На следващата сутрин трябва да се върнем малко по вчерашния маршрут (до връх Росоватец (1972 м), откъдето трасето се спуска на север по страничния спрямо главното било рид Солището. По най-високата му част минава широка, лесно разпознаваема пътека, но трябва да се има предвид, че ридът е много стръмен и труден за преминаване. В края му маршрутът достига до река Багарещница, пресича рида Мусин дял в северна посока и излиза на водослива на реките Морка и Суха Бяла, покрай който минахме предишния ден. Оттук ориентирането за махала Троенци е детска игра.

  • Маршрути
Кръвеник - Забележителност Маршрут Село Кръвеник - Солището - Снимка 1 Кръвеник - Забележителност Маршрут Село Кръвеник - Солището - Снимка 2