3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Кюстендил - Регионален историчес...

Price comment  Цена:
адрес:
Кюстендил, 55, бул. България
имейл:
телефон:
0035978550095

Регионалният исторически музей "Академик Йордан Иванов" е създаден през 1897 г. Той е един от най-старите и най-големи музеи в България. Носи името на видния български историк, археолог и фолклорист Йордан Иванов.

На 3 ноември 1897 г. към Педагогическото училище в Кюстендил се открива първата музейна сбирка, създаването на която е одобрено с предписание № 17323 от 1 декември 1897 г. на Министерство на просвещението. Той е първият в Югозападна България и третият в страната училищен музей, след тези на Априловската гимназия в Габрово и на Старозагорското мъжко трикласно училище.

В края на 1907 г. е приет Правилник на музея към Читалище “Братство”, който започва да функционира от 1 януари 1908 г., като втори музей в града с уредник учителят Георги Златевски. Програмата на музея предвижда да бъдат разкрити разделите: читалищно дело; домашен бит; жилище и покъщнина, поминък, носия, съобщения и търговия; история и археология, география; животни и минерали.

На 6 август 1944 г. читалищният музей прераства в градски музей с галерия. От 1960 г. има статут на Окръжен исторически музей. От 1992 г. носи името на Йордан Иванов. С Постановление № 153 от 28 юли 2000 г. на Министерски съвет е преобразуван в Регионален исторически музей със седалище гр.Кюстендил и осъщестява културно-просветна дейност на територията на областите Кюстендил, Перник и Благоевград.

В музея могат да се разгледат уникални археологически и нумизматични артефакти. Също така е възможно и посещение на постоянни експозиции:

"Национално-освободителните борби на населението от Кюстендилския край"- помещава се в Къщата-музей "Ильо войвода" - ул. Цар Освободител № 189, в реставрираната къща на Ильо Марков.

"Градски бит и култура на населението в Кюстендил от края на XIX и началото на ХХ век" - експозицията се помещава в Къща-музей "Емфиеджиевата къща" - ул. Гороцветна № 24а, в реставрираната къща на кюстендилския занаятчия Христо Лазов Казанджията.

"Спасяване на българските евреи" - Експозицията се помещава в Къщата-музей "Димитър Пешев" - ул. Цар Симеон І-ви № 11, в реставрираната къща на Димитър Пешев. Включва оригинални вещи, снимки и факсимилета, за събитията от март 1943 г. и за световно признатите заслуги на Димитър Пешев и неговите съграждани Петър Михалев, Асен Суичмезов, Владимир Куртев и Иван Момчилов, допринесли за спасяването на евреите в България.

Работно време: 09:30 до 18:00

Кюстендил - Забележителност Кюстендил - Регионален исторически музей Кюстендил Академик Йордан Иванов - Снимка 1 Кюстендил - Забележителност Кюстендил - Регионален исторически музей Кюстендил Академик Йордан Иванов - Снимка 2 Кюстендил - Забележителност Кюстендил - Регионален исторически музей Кюстендил Академик Йордан Иванов - Снимка 3 Кюстендил - Забележителност Кюстендил - Регионален исторически музей Кюстендил Академик Йордан Иванов - Снимка 4