3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Ръжишка Пещера

Price comment  Цена:
адрес:
Лакатник
имейл:
телефон:

Ръжишката пещера се намира в село Лакатник, Софийска област. Общата й дължина е 316 м. Разположена е на 140 м над р. Искър. По-голяма част от сталактитните образувания в нея не са по свода, а по стените. През зимата пещерата се обитава от прилепи, а археологическите находки са установили, че е била обитавана от хора още през желязната епоха.

От палеоорнитолога проф. Златозар Боев по костни останки в пещерата са установени над 27 вида птици, един от които изкопаем - праяребицата (Perdix paleoperdix) и два - изчезнали от страната - тетревът (Tetrao tetrix) и червеноклюната хайдушка гарга (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Сред останалите видове са лещарка (Bonasa bonasia), кукумявка (Athene noctua), малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), голям синигер (Parus major), планинска чинка (Fringilla montifringilla), черешарка (Coccothraustes coccothraustes), зеленика (Carduelis chloris) и скално врабче (Petronia petronia). Разкритият видов състав на птиците доказва, че по онова време в околността на пещерата е съществувал лесостепен ландшафт, с чувствително преобладаване на горските местообитания.

Ръжишката пещера - често погрешно я наричат Горната, Сухата. Широката преддверна част наистина е много суха, но на 24-ия м в южна посока пещерата рязко завива на запад и оттам тя е напълно влажна почти по цялото си протежение. Западната част не е по-дълга от 30 м, откъдето през първите големи купчини образувания отново завива почти на север. Сега вече се върви само по стари образувания и покрай образувания по стените. Макар и страшно опустошени, те са все пак красиви, покрити с многолетната пушилка от факлите. Пещерата е висока в тази част до 15 м. Повече от сталактитните образувания не са на свода, а по стените. Това се дължи на широките пукнатини. На 180-ия м пещерата за последен път завива на запад и след 5 м отново на север. Тук е още по-широко и високо, образуванията плътно обхващат пода и отчасти стените. Към 270 м пещерата има чудесни, но наистина обезобразени дендритни пъпки по стените, клончета, кристални рози. Тук е Изворчето. Насреща огромни блокове заприщват галерията. Създава се впечатление, че там тя свършва. Но от тях на височина около 20 м по падналите блокове може да се стигне Тавана. Многогодишните търсения на продължение не се увенчаха с успех. Тук на кръстоската с напречна пукнатина пещерата е преживяла колосално срутване (281 м от входа).

Ръжишката пещера, въпреки че е най-достъпната пещера наоколо и е обезобразена, представлява един интересен обект за всички специалисти, включително за зоолога и археолога. Над 32 вида животинки населяват пещерата. През зимата в пещерата обитава различно количество прилепи, понякога до 200-300.

От археологическите находки се установи, че тук някога са обитавали хора от желязната епоха.

  • Пещери
Лакатник - Забележителност Ръжишка Пещера - Снимка 1 Лакатник - Забележителност Ръжишка Пещера - Снимка 2 Лакатник - Забележителност Ръжишка Пещера - Снимка 3