3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Кормисош

Price comment  Цена:
адрес:
Лъки
имейл:
телефон:

Резерват Кормисош е разположен в Родопите. Това е най-необикновеното място в планината. Флората на резервата е много разнообразна като в по-високите му части преобладават вековни иглолистни гори от бял и черен бор. В широколистния пояс преобладават дървесните видове дъб, габър, мъждрян и други. В Кормисош се са установени значителен брой висши растения като голяма част от тях присъстват в Червената книга на България. Животинският свят в резерват Кормисош е изключително богат. Срещат се голям брой бозайници. Тук се намират най-големите популации на кафява мечка, благороден елен и вълк на територията на България. Освен това се срещат дива коза, муфлон, дива свиня, сърна, както и елен лопатар. През последните години рязко нараства броя на вълците, обитаващи резервата. В близост до резервата се намира развъдник за кафяви мечки, в който животните са оградени, но живеят при условия близки до тези в нормалната им среда за живот. На територията на резервата се намира Червеният камък. Той представлява голяма скална стена и е едно от местата, на които се срещат голям брой диви кози. На върха на Червения камък са открити останки от древнотракийско светилище. На територията на резерват Кормисош има обособено Държавно ловно стопанство, където е станцията „Карамуш". Тук любителите на лов от цял свят могат да пробват късмета си. Районът е обособен за трофеен лов и неслучайно на територията на Кормисош има спечелени множество златни, сребърни и бронзови медали.

  • Резервати
Лъки - Забележителност Резерват Кормисош - Снимка 1 Лъки - Забележителност Резерват Кормисош - Снимка 2 Лъки - Забележителност Резерват Кормисош - Снимка 3 Лъки - Забележителност Резерват Кормисош - Снимка 4 Лъки - Забележителност Резерват Кормисош - Снимка 5 Лъки - Забележителност Резерват Кормисош - Снимка 6