3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Язовир Пясъчник

Price comment  Цена:
адрес:
Любен
имейл:
телефон:

Язовир Пясъчник е разположен на около 23 километра от град Хасково и е най-големият язовир в региона със своята площ от 9,1 квадратни километра. Изграден е по поречието на река Пясъчник на 2 километра северозападно от село Любен , Пловдивска област. Притегателно място е за практикуващите спортен риболов. Тук е поставен рекорд за най-едрия уловен бял амур с трофейните 39,75 килограма. Освен това тук могат да бъдат уловени уклей, шаран, бабушка, червеноперка, морунаш, костур, каракуда, сом, толстолоб. Природата, заобикаляща язовира, е изключително красива. Има гъсти широколистни гори от цер и космат дъб, както и изкуствени насаждения на черен бор. Около него са разположени и обширни влажни ливади, както и обработваеми площи. Язовир Пясъчник е обявен през 1977 година за орнитологично важно място. Една година по-късно е обявен и за КОРИНЕ място, за да бъдат опазени струпващите се тук през различните сезони застрашени видове птици. На неговата територия са установени около 146 вида птица, от които 44 са вписани в Червената книга на България, а други 72 вида са от европейско природозащитно значение. Международното му значение е изключително голямо, защото през зимата тук зимуват близо 22 000 индивида, от които най-многобройна е групата на белочелата гъска. Срещат и световно застрашени видове като например малкият корморан, малката белочела гъска, червеногушата гъска и морският орел, а по време на миграция и белоока потапница. Язовир Пясъчник е важен и за мигриращите птици, които се спират за почивка край водите на водоема. Тук е и едно от малкото находища на орела рибар в България. В близко разположения микроязовир Паничери може да видите и смесена колония от малка бяла чапла и нощна чапла. За почивка, за разходка или за риболов, язовир Пясъчник няма да Ви разочарова.

  • Язовири
Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 1 Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 2 Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 3 Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 4 Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 5 Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 6 Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 7 Любен - Забележителност Язовир Пясъчник - Снимка 8