3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Маджарово - Момина скала

Price comment  Цена:
адрес:
Маджарово
имейл:
neophron@bspb.org
телефон:
00359885516633

Туристическият маршрут има за изходна точка Маджарово. Със своите около 500 жители това е вторият най-малък град в България (след Мелник). Закътан е сред красивите североизточни склонове на Източните Родопи и се намира в самия център на вулканичен кратер, обливал с лава дъното на плиткото море, съществувало в района преди около 35 милиона години. В по-близкото минало Маджарово става известно с драматичните събития, съпътстващи Втората Балканска война (1913 година).

Тогавашното име на селището е Ятаджик. Именно тук турски башибозук устройва засада на близо 20 000 български бежанци от Беломорска Тракия. Избити са повече от 2 000 жени и деца, но трагедията би била много по-голяма без героичните усилия на четите на Руси Славов и Димитър Маджаров, които защитават хората от зверствата на оттеглящите се паравоенни отряди. Като знак за уважение към втория от войводите градът е кръстен на негово име. След Втората световна война Маджарово се превръща в един от центровете на рудодобивната промишленост у нас.

Маршрутът има обща дължина около пет километра и половина и е сравнително лесен за преодоляване, дори и от туристи с недостатъчни физическа подготовка и опит. Денивелацията му също е сравнително малка - най-ниската точка е на 170, а най-високата на 758 метра надморска височина. Трасето минава през предимно скалиста местност, пресичайки типичните за Източните Родопи заоблени възвишения. По пътя можете да срещнете стада овце, табуни полудиви коне и един от символите на района - родопското късорого говедо.

Така неусетно маршрутът отвежда до защитената местност Момина скала, която е и негова крайна точка. Специалния си статут местността получава през 2001 година по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел да се опазят застрашени от унищожение растения, животни и скални формации. Намира се на десния бряг на Арда, на юг от друга защитена местност - Черната скала.

Биоразнообразието наистина е впечатляващо - 600 вида растения, 300 вида пеперуди и 160 вида гръбначни животни. Много от тях са защитени както на национално, така и на европейско и световно ниво. Особено впечатление правят черноморската ведрица, морковидната стефанофия, пеперудоцветният салеп, сарделовидното клеоме, нежният микропирум...

В защитената местност намират обиталище и застрашените в световен мащаб шипоопашата и шипобедра костенурка. Също така тук живеят змиегущер, орел змияр, осояд, скален орел, син и пъстър скален дрозд, египетски лешояд, скална зидарка и много други видове птици. От бозайниците най-голям интерес представлява горският сънливец. Маршрутът е лек, приятен, образователен и подходящ за всички възрасти.

  • Маршрути
Маджарово - Забележителност Маршрут Маджарово - Момина скала - Снимка 1 Маджарово - Забележителност Маршрут Маджарово - Момина скала - Снимка 2 Маджарово - Забележителност Маршрут Маджарово - Момина скала - Снимка 3