3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Витаново

Price comment  Цена:
адрес:
Малко Търново
имейл:
: tic_mtarnovo@mail.bg
телефон:
0035959523017

Резерват Витаново е разположен е до северните склонове на главното Странджанско било по границата с Турция в землището на Малко Търново и Бръшлян. Отстои на 9 км. от Малко Търново и на 5 км. от село Бръшлян. Резерватът е обявен със Заповед № 1113/03.12.1981 година на Комисията за опазване на природната среда при Министерския съвет и е с площ 1112,4 хектара. Високите части на резервата достигат 650 м.н.в., което в съчетание с високите годишни валежи, около 1000 мм, го прави особено атрактивен. Резерватът е типично горски и специално източно-буков – над 40 процента от горите са чисто букови със средна възраст 100 години. На територията му се срещат 462 вида висши растения, 421 вида тревисти растения, 26 реликти и 9 балкански ендемити. Характерни за флората на резервата са горите от източен бук и източен горун, благун, цер и обикновен габър. През 50-те години на 20 век в района е имало масова сеч с цел прекарване на железопътна линия. Голямото богатство са карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образования. Добре проучена е Братановата пещера с красиви зали и форми от сталактити и сталагмити. В чистите води но Айдере се среща балканска пъстърва. Във Витаново обитават всички диви животни, характерни за парка. В този район е запазено едно от малкото естествени находища на благороден елен. В по-далечно минало вероятно е имало и мечки, ако се съди по останалите наименования на местности – Мечи дол, Мечкобиево, Мечовите поляни. Ако сте решили да посетите това непокътнато и прекрасно природно кътче трябва да вземете специално разрешение от РИОСВ. За провеждане на научна дейност или за специализиран туризъм има строго определени правила.

  • Резервати
Малко Търново - Забележителност Резерват Витаново - Снимка 1 Малко Търново - Забележителност Резерват Витаново - Снимка 2 Малко Търново - Забележителност Резерват Витаново - Снимка 3 Малко Търново - Забележителност Резерват Витаново - Снимка 4