3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Средока

Price comment  Цена:
адрес:
Малко Търново
имейл:
park@strandja.bg
телефон:
0035959523635

Резерват Средока се намира в природен парк Странджа. Разположен е върху стръмните северните склонове по долното течение на река Мечи дол. Граничи само на няколко километра с Малко Търново, в близост е до село Стоилово, на север достига до река Айдере. Създаден е през 1989 г., с цел запазване на обширните вековни букови гори и находища на редки и защитени растителни видове, които са вписани в Червената книга. Има площ от 607,80 хектара. Няма друг резерват на Странджа с толкова поляни и открити пространства – калуни и пасища. Голяма част от територията на резервата е заета от гори, сред които преобладават смесените насаждения – смесени дъбови или смесени от източен бук, източен горун и благун. Средната възраст на гората е около 77 години. От ендемитите се наблюдават червената пираканта, лавровишнята, чашковидната звъника. Установени са и други редки растителни видове като понтийско бясно дърво, колхидска боровинка и др. С най-висока стойност от тях са разположеното в централната част на резервата голямо находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел, който в отделни екземпляри достига до 6 м височина и 10 см в диаметър. Около резервата са обособени буферни зони, които ограничават въздействието на човешката дейност в неговата територия. В резервата е разрешено извършването на научно-изследователска дейност и посещение на туристи. Обособени са 3 строго регламентирани и маркирани туристически маршрута, съобразени със закона за защитените територии. Те ще ви отведат до чистата и непокътната природа на резерват Средока.

  • Резервати
Малко Търново - Забележителност Резерват Средока - Снимка 1 Малко Търново - Забележителност Резерват Средока - Снимка 2 Малко Търново - Забележителност Резерват Средока - Снимка 3 Малко Търново - Забележителност Резерват Средока - Снимка 4 Малко Търново - Забележителност Резерват Средока - Снимка 5