3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Малък Преславец - блатото на бял...

Price comment  Цена:
адрес:
Малък Преславец
имейл:
ezero-mp@abv.bg
телефон:
003598537206

Блатото Малък Преславец представлява защитена местност, разположена непосредствено на крайбрежието на река Дунав на около 4 километра разстояние от село Малък Преславец. Намира се на около 30 километра от Поддържан резерват „Сребърна” и е дом и хранителна база за блестящи ибиси, чапли, лопатари, корморани и други. Блатото е известно най-вече с това, че на негова територия се намира най-голямата колония на бели водни линии в България – застрашен вид лилия, който присъства в Червената книга на България. Територията на цялата защитена местност се равнява на близо 178 хектара, докато площта на самото блато е 38.5 ха. По структура и строеж то много прилича на езерото Сребърна. Водното му ниво се поддържа от повърхностно течащи води, валежи и подпочвени води. Построена е дига, която служи за преливник към река Дунав.

Блатото е сред най-значимите природни резервати в крайдунавската област. Богато е не само на растителни, но и на животински видове. Регистрирани са 177 вида висши растения и 61 семейства, както и 147 вида птици. Синя жлъчка, пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, безкоренчеста волфия, вногокоренчеста спиродела, плаващ роголистник, водно лютиче и др, както и бялата водна лилия са само част от флората на блатото. Белобуза рибарка, тръстиков блатар, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, белочела водна кокошчица - лиска пък могат да зарадват любителите на крилатите представители на животинския свят. Не изпускайте това природно райско кътче!

Малък Преславец - Забележителност Малък Преславец - блатото на бялата водна лилия - Снимка 1 Малък Преславец - Забележителност Малък Преславец - блатото на бялата водна лилия - Снимка 2 Малък Преславец - Забележителност Малък Преславец - блатото на бялата водна лилия - Снимка 3 Малък Преславец - Забележителност Малък Преславец - блатото на бялата водна лилия - Снимка 4