3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Мусинска Пещера

Price comment  Цена:
адрес:
Мусина
имейл:
телефон:

Мусинска пещера (Мусински карстов извор) се намира в дясно под пътя при влизане в село Мусина от град Велико Търново в посока град Павликени. За да се достигне до входа й обаче, трябва да се влезе в селото и да се слезе в дясно по улиците до реката. Най-добре е да се пресече реката и срещу течението по десния й бряг улицата води до чешма пред входа на пещерата. Пред самата пещера се забелязват и остатъците от водно колело, воденичен камък и каменни градежи.

Мусинска пещера е дълга около 380 метра и е изцяло изучена и картографирана от спелеолозите. В нея са открити следи още от първобитния строй.

Пещерата е с два входа (сух, широк и воден тесняк). Наклона е с понижение от входа около -2м. и следващо повишение от около + 5м., след което следва отново понижение от -3м до кален сифон по главната галерия.

В дълбочина на пещерата се намира "Синьото езеро" (Синият вир), което се явява и начало на много опасен сифон. Като легенда се говори, че в дъното на една от залите във водната галерия на пещерата има потопено римско злато.

Сухоземната част на пещерата е обитавана от голяма прилепова колония.

Във водната част тече подземна река, която идва от десетки километри по карстовите разломи и пещери. Има дори запазени спомени, че преди време в пропастна пещера в района на село Добромирка (около 17км по права линия) била пусната слама, която изплувала в Мусинска пещера.

При създаването на римския град Никополис ад Иструм, римляните каптирали извора от пещерата и изградили водопровод с акведукт, за доставяне на прясна вода до града. Водопроводът достигал до разпределителеден воден резервоар западно от града.

Преди 1990, пещерата е била благоустроена и осветена, а входа затворен. Сега обаче достъпа е свободен, но не е препоръчително влизане навътре за неспециалисти, понеже е доста опасна.

Районът около Мусинската пещера е бил почистен от останки от домашни животни и битови отпадъци. Изключително замърсена е била малката Мусинска пещера, която през последните години се е използвала като сметище.

Заедно с кмета и администрацията на с. Мусина, както и с местните хора, членовете на "Академик" са почистили и експонирали Римския каптаж, който се намира пред Мусинската изворна пещера.

Можете да паркирате на поляната над чешмата.

  • Пещери
Мусина - Забележителност Мусинска Пещера - Снимка 1 Мусина - Забележителност Мусинска Пещера - Снимка 2 Мусина - Забележителност Мусинска Пещера - Снимка 3