3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Исторически музей

Price comment  Цена:
2
адрес:
Обзор
имейл:
tic.obzor@gmail.com
телефон:
0035955635124

През неактивния сезон експозицията работи от 10-12ч. и от 14-17ч. През летния сезон в зависимост от времето, работоното време се мени: юни – 10-12ч. и 16-20ч., юли и август 14 – 22ч., а през големи горещини 16 -24ч.

Целият комплекс е пригоден за хора с увреждания.

Цени за вход: деца, учащи и пенсионери – 2лв., а за всички останали – 4лв.

Към настоящия момент беседи се провеждат на български и руски език, и са безплатни. На немски, английски и чешки език са направени преводи на беседата и могат да се прочетат при влизане в експозицията.

Историко –географската колекция на музея в град Обзор е събирана близо 30 години и има за задача да предсави историята, бита, материалната и духовната култура на обитателите на древното селище. Тя поднася на посетителите многобройни и разнообразни предмети, намерени или случайно открити при изкопни работи и съхранени от жителите на град Обзор, и региона.

Материалът е разпределен в две основни теми. Едната е история и археология, състояща се от около 800 експоната и обхваща периода )V – ІV хил. пр. н. е. до ХVІІІ в. от н. е. Втората е етнографска и се състои от около 300 експоната и обхваща периода ХVІІІ – ХХв.

Експонати от камък, бронз, желязо, мрамор, кост, стъкло, керамика и др., допълнени с обяснителни текстове и фото снимки, попълват впечатленията, добити от посетителите на селището.

Тематично и хронологично подредената експозиция на музея ярко показва и доказва поселищната приемственост на населението, обитавало тази част от българското Черноморско крайбрежие и конкретно селището през различните периоди от неговия живот и развитие.

Уникалните съдове, намерени в Обзор и изложени в градския музей от сиво-черна тракийска керамика, обхващащи периода VІІІ – ІV в.пр.н.е., са доказателство за тракийския период от съществуването на нашето селище. Гръцкият период обхваща периода периода V – І в.пр.н.е. и е добре показан в две самостоятелни витрини, където присъстват също Македонският и Келтският периоди. От Римо-Византийския период /І – ІVв.от н.е./ датира най- големият разцвет на селището. Материалът е разделен в две основни витрини и обхваща Римският, Ранно-византийският и Византийският периоди.

През ранния Римски период тук се се е разгърнало грандиозно за времето си строителство. Макетно в музея е показана крепостта с кулите и стените, защитавали града. Уникална е самата крепостна стена в северния й участък със своите 6 метра дебелина.

Българското Средновековие също присъства в няколко витрини, които представят различни страни от историята, поминъка и занаятите на населението в средновековния Козяк /Обзор/ през периода VІІ – ХVв. Една витрина показва живота и историята на Гьозекен /Обзор/ по времето на Османското владичество ХІV – ХІХв.

Етнографската колекция показва живота и бита на новодошлите заселници от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия и обхваща периода ХІХ – ХХв.

  • Подходящо за деца
  • Музеи

Работно време: 14:00 до 22:00

Обзор - Забележителност Исторически музей - Снимка 1 Обзор - Забележителност Исторически музей - Снимка 2 Обзор - Забележителност Исторически музей - Снимка 3 Обзор - Забележителност Исторически музей - Снимка 4