3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Соколна

Price comment  Цена:
адрес:
Павел баня
имейл:
телефон:
0035966801277

Резерват Соколна е част от Национален Парк Централен Балкан. Обявен е за резерват през 1979 година с цел опазването на ценните представители на растителния и животинския свят. Намира се в Стара планина, на територията на Община Павел Баня, между селата Скобелево и Асен. Площта му е 1250 хектара и обхваща част от планинския масив Триглав, долината на река Соколна и водосбора на Кюй дере. Теренът тук е сходен с този в Тъжанското ждрело - много стръмни и непроходими склонове, осеяни с отвесни стени и сипеи, най-ярко изразени в местността Пощата. Най-добре резервата може да се разгледа от двете била, преминаващи успоредно над ждрелото. От тях спокойно можем да надникнем в това царство на дивите кози и мечките. Горите са съставени от дъб, габър, мъждрян, явор. В ниските части се намира и естествено находище на люляк и казашка хвойна. Соколна е една от естествените градини на България, съхранила множество редки и застрашени растения като старопланинска иглика, жълт планински крем, старопланински еделвайс, родопски силивряк, рохелова каменоломка. Най-многобройните представители на животинския свят в резервата са птиците. В резервата могат да бъдат видени над 40 вида птици като от тях три са застрашени от изчезване. Срещат се скален орел, ловен сокол, сокол скитник, голям и малък ястреб, обикновена ветрушка, бухал и др. Показателно е, че на тази голяма територия се срещат повече от 600 вида растения. Изключителната красота на резервата се дължи на могъщите отвесни скали, сипеите, горите, потоците, водопадите и обширните високопланински пасища.

На територията на резерват Соколна се намира „Хижа Соколна”, от която се открита живописна гледка над Тракийската долина и Средна гора. Изходни пунктове за хижата са село Габарево, през местността Барата, като част от този маршрут преминава през резерват “Соколна”. Тук движението трябва да става само по маркирания маршрут. Не се разрешава събирането на гъби, горски плодове, билки, брането на цветя, безпокоенето на дивите животни. Хижа Соколна е изходен пункт за хижа Тъжа на запад, както и за хижа Мазалат на изток, през масива Триглав. На юг от Павел баня се разгръща Сърнена Средна гора. Тук могат да се правят преходи през родното село на Чудомир – Турия, до първенеца на този дял връх Братан и хижа Братан до хижа Каваклийка и др.

За инофрмация и специализирани беседи можете да обърнете се за съдействие към Парковата дирекция на посочения телефон.

  • Резервати
Павел баня - Забележителност Резерват Соколна - Снимка 1 Павел баня - Забележителност Резерват Соколна - Снимка 2 Павел баня - Забележителност Резерват Соколна - Снимка 3 Павел баня - Забележителност Резерват Соколна - Снимка 4 Павел баня - Забележителност Резерват Соколна - Снимка 5