3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Пазарджик - Регионален историчес...

Price comment  Цена:
2.00
адрес:
Пазарджик, 15, пл. Констант...
имейл:
museumpz@abv.bg
телефон:
0035934443113

Регионален исторически музей Пазарджик е един от водещите и най-стари музей в България. Създаден е през 1911 г. с решение на Управителния съвет на читалище Виделина. През 2000 г. се преобразува в Регионален исторически музей с територия на дейност област Пазарджик.

По профил музеят е общоисторически и има следните основни отдели: Археология; История на България ХV-ХІХ в.; Етнография; Нова история; Най-нова история; Фондове и научен архив; Връзки с обществеността.

Историческите експозиции са поместени в специално построена сграда на площ от 1200 кв. м. Музеят притежава собствена специализирана библиотека, реставрационно ателие и фотолаборатория, има уреден щанд за продажба на рекламни материали, сувенири и кафене. Музеят е съхранил богатствата на културно-историческите паметници, свидетели на многообразна, високо художествена материална култура и изкуство на народите, населявали пазарджишка област от най-древни времена. Обект на музея е и селищна могила Юнаците, с. Юнаците, Пазарджишко. Резултатите от 30-годишните археологически разкопки на селищна могила Юнаците са изключително важни за праисторическата наука. Разкрити са нови сведения за структурата на селищата, домостроителството, икономиката, духовния живот и погребални практики на най-древните обитатели на могилата, живеели тук в продължение на няколко хилядолетия през халколита и ранната бронзова епоха.

Работно време: 09:00 до 17:00

Пазарджик - Забележителност Пазарджик - Регионален исторически музей - Снимка 1 Пазарджик - Забележителност Пазарджик - Регионален исторически музей - Снимка 2 Пазарджик - Забележителност Пазарджик - Регионален исторически музей - Снимка 3