2 stars 2 stars

Музей
Станислав Доспевски

Price comment  Цена:
1
адрес:
Пазарджик, 54, бул. Кн. Мар...
имейл:
citygallerypz@abv.bg
телефон:
+35934444830

Къщата музей „Станислав Доспевски” е единственият в България музей, посветен на възрожденски художник. Станислав Доспевски е псевдонимът на Зафир Зограф, родоначалник на светския реалистичен портрет. Племенник е на Захари Зограф и е известен с това, че е първият български художник с академично художествено образование. Той се превръща в основоположник на светската портретна живопис през втората половина на XIX в. Бележитият художник участва и в националноосвободителното движение за освобождение от османско владичество. Заради тази своя дейност е арестуван и хвърлен в затвора Мехтерхане в Цариград, където през януари 1878 г. умира.

Днес посетителите могат да разгледат шестте помещения на къщата. В тях са изложени вещи и предмети от живота на Доспевски и семейството му. Сградата е построена през 1864 г. от брациговски майстори. Сред най-интересните и ценни експонати са художествените произведения на твореца. Само тук може да бъде видян шедьовърът в българската живопис - портретът “Домника”, атестатът и сребърният медал на Доспевски от Петербургската художествена академия.

Музеят не работи събота и неделя. Беседа на български струва 2 лв.

Работно време: 09:00 до 17:00

Пазарджик - Забележителност Станислав Доспевски - Снимка 1 Пазарджик - Забележителност Станислав Доспевски - Снимка 2 Пазарджик - Забележителност Станислав Доспевски - Снимка 3 Пазарджик - Забележителност Станислав Доспевски - Снимка 4