3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
църква Св. Богородица

Price comment  Цена:
адрес:
Пастух
имейл:
телефон:

Късносредновековната църква „Св. Богородица” се намира до село Пастух, община Невестино. Тя е обявена за паметник на културата, но с всяка изминала година състоянието й се влошава. Едно време цялата църква е била изписана, но през 1978 година изследователите регистрират като запазени само отделни фрагменти от стенописите. В наши дни вече нищо не е останало.

Църквата „Св. Богородица” е труднодостъпна и е изложена както на въздействието на природните стихии, така и на иманярски набези. Храмът бавно, но сигурно се руши.

Църквата е разположена само на 3 км от село Пастух. Намира се в местността „Скалето”, известно още под имената "Градището", "Дукяно", "Пааланката" и "Калугерица”. Построена е върху височина с два заоблени върха, като на южния връх има запазен крепостен зид, граден от ломени камъни, споени с бял хоросан. Част от стената е с височина 1,50 м и се проследява на повече от 10 м дължина. Изказано е предположение, че тук се е намирал град Житомиск, споменаван като селище през XII-XIV век.

Църквата „Св. Богородица” до село Пастух представлява еднокорабна, едноапсидна църква с външни размери 6,5 х 3,8 м. Изградена е през XVI век от ломени камъни, но на места са използвани и тухли и керемиди, споени с бял хоросан. Стените са запазени на височина от един до 2,7 метра.

Според българския историк и археолог акад. Йордан Иванов, изписването на църквата е станало през 1557 година. Той извежда тази дата въз основа на ктиторския надпис, който е бил запазен при посещението му през 1906 г. Според надписа, ктитори на храма са били селяни от съседното село Блато. Надписът е бил запазен на канарата при развалините на средновековната крепост. Текстът на надписа е публикуван в книгата на акад. Иванов - "Северна Македония" и гласи : "Изволениемь отца и поспешениемь сина и сьвьршение Исуса Христа, изписа се святий божествений храмъ святие Богородице нашей Маріа в 7065 (1557) потоу ктитори село Блато, некто мало, некто много ...".

Край село Пастух има още няколко късносредновековни църкви – „Св. Иван”, „Св. Троица” и „Св. Димитър”. Църквата „Св. Иван” се намира на километър южно от селото и също е обяване за паметник на културата. Понастоящем е реставрирана, но няма запазени стенописи.

Църквата "Св. Троица" се намира в източната покрайнина на селото, на левия бряг на река Струма. Понастоящем е реставрирана, като от стенописите са останали отделни фрагменти. Останките от църквата „Св. Димитър” пък се намират в северната покрайнина на селото.

  • Църкви
Пастух - Забележителност църква Св. Богородица - Снимка 1 Пастух - Забележителност църква Св. Богородица - Снимка 2 Пастух - Забележителност църква Св. Богородица - Снимка 3 Пастух - Забележителност църква Св. Богородица - Снимка 4