3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Пещера Орлова чука

Price comment  Цена:
3
адрес:
Пепелина
имейл:
телефон:
+359885500294

Пещера Орлова чука се намира на около 40 км от Русе, в близост до село Пепелина. Пещерата е открита през 1941 г. от овчар, който пасял стадото си в района. Счита се, че е била обитавана от хора през палеолита и каменно-медната епоха.

През 1959 г. в Орлова чука са изградени 124 каменни стъпала, пробит е и изкуствен тунел, който служи за вход. Днес за посетителите са достъпни и осветени около 3 км от пещерата, от общо около 13 км. В галериите живеят 8 вида прилепи, един от които - писклив прилеп, който е уникален за Европа вид.

От изкуствения вход на Орлова чука се влиза в първата пещерна зала. Наричана е „Концертна”, защото заради добрата й акустика в нея често се изнасят концерти, като всяка година през месец август, по време на Събора на пещерата се изнася и празничен концерт. В „Голямата галерия”, която се намира на запад от „Концертната зала”, има множество красиво оформени синтрови езера. Най-голямата и благоустроена зала в пещерата е „Големите сипеи”. По стените има синтрови образувания, в които, ако се вгледате, може да различите интересни форми, наподобяващи змия, футболист с топка и др. До „Големите сипеи” е разположена залата „Малките сипеи”. На запад от главната галерия започва тунел, на края на който се намира „Космическата зала”.

Снимането в пещерата е разрешено, но е забранено паленето на огън, обезпокояването на животните, обитаващи пещерата, както и посещението на необлагородените галерии на пещерата. Според посетителите, едно от най-красивите места в пещерата е Изворчето с неговите изключително бели сталагмити. В пещерата се влиза само с екскурзовод, който е включен в цената за вход. Пещерата е отворена само от началото на април до края на октомври, а обиколката трае около 40-50 минути.

  • Пещери

Работно време: 10:00 до 17:00

Пепелина - Забележителност Пещера Орлова чука - Снимка 1 Пепелина - Забележителност Пещера Орлова чука - Снимка 2 Пепелина - Забележителност Пещера Орлова чука - Снимка 3 Пепелина - Забележителност Пещера Орлова чука - Снимка 4