3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Природен Парк Беласица

Price comment  Цена:
0
адрес:
Петрич
имейл:
dppbelasitsa@abv.bg
телефон:
0035974232003

Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България, и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг - с Република Гърция. Той е най-новият Природен парк в България. Обявен е със заповед на Министъра на околната среда и водите през 2007 г. Общата му площ е 117 324,318 дка. ”Парк Беласица” е обявена за защитена територия. На този етап в Беласица са познати около 1200 растителни вида. Цели се опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук и обикновен кестен, както и естествени чинарови местообитания. Опазват се и защитени и ендемични растителни видове, като обикновен тис, бодливолистен джел, планински явор, карстова люцерна, албански крем. Установени са още 1500 вида безгръбначни и около 180 вида гръбначни животни. Птиците в района на планината са 120 вида. Изключителен интерес представляват средиземноморските видове птици, които се срещат на много малка и ограничена част от българската територия. Такива са например орфеевото коприварче, малкият маслинов присмехулник. Два вида птици са балкански ендемити - балканска чучулига и пъстрогуша завирушка. С обявяването на планината Беласица за природен парк започна развитието на селския и екологичен туризъм в региона. Съществуват възможности за настаняване в категоризирани обекти почти във всяко от подгорските села. На територията на парка има три хижи - Беласица, Конгур и Лопово, а за любителите на градската среда има множество хотели в град Петрич. Основните маршрути в парка достигат до двете хижи – „Беласица” и „Конгур”, като крайната точка често е билото на планината Беласица. Маршрути има от селата Коларово, Ключ и Скрът. В парка са обособени четири тематични маршрута – „Пеперудите и цветята на Беласица”, „Животът на кестена”, „Пътеката на мравката” и „Приятели”. По маршрутите са поставени информационни табла с интересни и любопитни факти, запознаващи туристите с мястото, животинския и растителен свят. Ако сте в района на Природен парк „Беласица” можете да посетите още Исторически музей - гр. Петрич, къщата музей на пророчицата Ванга. В близост е и Мемориалният комплекс Самуилова крепост. Друго интересно място на около 10 км. от парка са Рупите. Там голяма част от живота си, както и последните си години е изкарала петричката пророчица Ванга. Тук могат да се посетят минералните извори, намиращи се в кратера на изгаснал вулкан, природната забележителност Кожух, църквата “Света Петка”. Също така могат да се видят останки от крепостна стена и античният град Хераклея Синтика, открити от учените наскоро. Църквите в гр. Петрич и селата, разположени в подножието на природния парк са изключително интересни. Това са възрожденски църкви от 19 в., които са паметници на културата и си заслужава да бъдат посетени. Дирекция на природен парк „Беласица се намира в село Коларово, община Петрич, ул. „Беласица” № 14.

  • Паркове
Петрич - Забележителност Природен Парк Беласица - Снимка 1 Петрич - Забележителност Природен Парк Беласица - Снимка 2 Петрич - Забележителност Природен Парк Беласица - Снимка 3 Петрич - Забележителност Природен Парк Беласица - Снимка 4 Петрич - Забележителност Природен Парк Беласица - Снимка 5