3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резеват Конгура

Price comment  Цена:
адрес:
Петрич
имейл:
телефон:

Резерват Конгура е разположен в североизточната част на планината Беласица. Резерватът се намира се землището на град Петрич и обхваща част от водосбора на река Луда Мара на надморска височина от 600 до 1950 метра. Най-високата му точка е връх Конгур. Обявен е със заповед на Комитета за опазване на природната среда от 1988 г. Целта е да се опазят естествени горски екосистеми от обикновен кестен и обикновен бук. Резерватът заема площ от 1312,0 хектара. Той се охранява от РИОСВ - Благоевград. Естествените гори от обикновен кестен са с възраст над 200 години, като отделни дървета са над 500 години Биологичното разнообразие на резервата е изключително голямо, уникално и ценно. На територията му са установени 429 вида растения, от тях 11 редки и 1 застрашен от изчезване вид, 30 балкански и 5 български ендемити. Животинския свят в резерват Конгура е твърде богат и разнообразен. От бозайниците се срещат сърна, дива свиня, див заек, лисица, златка. Птичия свят също е богат. Срещат се голям ястреб, късопръст ястреб, скален орел, черен кълвач и други защитени от закона видове. Твърде характерни за резервата са мравуняците на червената горска мравка. В района се намира хижа „Конгур”, от която тръгват основните туристически маршрути. Някои от тях са тематичният „Пътеката на мравката” с продължителност 1 час 20 минути. Съществуват и още като маршрутът хижа „Конгур“ - връх Конгур , за който е необходим 1 час 30 минути, хижа „Конгур“ - връх Калабак с продължителност 3:00 часа и други. Ако сте в района на резерват Конгура можете да посетите още исторически музей - град Петрич, къщата музей на пророчицата Ванга, Мемориален комплекс Самуилова крепост и много други. Срещата с природата и историческите забележителности със сигурност ще ви заредят с положителна енергия и много настроение.

Петрич - Забележителност Резеват Конгура - Снимка 1 Петрич - Забележителност Резеват Конгура - Снимка 2 Петрич - Забележителност Резеват Конгура - Снимка 3 Петрич - Забележителност Резеват Конгура - Снимка 4