3 stars 3 stars 3 stars

Историческа Забележителност
Чуриловски манастир

Price comment  Цена:
адрес:
Петрич
имейл:
телефон:

Три пъти годишно – на храмовия празник Гергьовден, на Петровден и на Рожен, десетки миряни се събират в Чуриловския манастир „Св. Георги”. Празникът е особено тържествен на 6 май, когато в светата обител се пекат агнета и се раздава храна на вярващите.

Манастирът е разположен в южните склонове на планината Огражден, близо до село Чурилово. Известен е сред местните и с имената Игуменски или Геговски манастир. Най-вероятно е основан през XIV в. Повaече за историята му обаче знаем след възстановяването му през 1858 година. „Съживявянето” на светата обител става посредством издаден от султан Абдул Меджид ферман на 5 март 1857 година. Документът е съхранен и до днес. От запазени строителни надписи знаем, че обновяването на църквата става през 1858 година, а построяването на камбанарията – две години по-късно. От същите текстове става ясно, че на мястото на църква едно време е имало друг храм.

Според старо предание, , строителството на манастира е започнало през 1848 година. В него първоначално е разкрито обществено килийно училище, което по-късно е преустроено в новобългарско. Манастирът е свързан и с революционните борби на местното българско население.

Някои наричат Чуриловския манастир „Св. Георги” – Манастирът с дяволите. Причината е, че много места в стенописите на свода му е изобразен дяволът. На десетки цени детайлно е изобразен дяволът, който измъчва, нашепва и вкарва в беля грешниците. Има сцени от Страшния съд и сцени на изкушения и грехове.

В наши дни манастирските имоти, чиято площ е около 10 декара, са съставени от сградата на старото килийното училище, в което са запазени две класни стаи, трапезария и магерница, храмовата сграда, камбанария, касапница, дворове, поляни и овощни градини.

Едноименната църква в манастира представлява трикорабна псевдобазилика с открит притвор от запад и открити навеси от север и юг. По начин на градеж, а също и по планова схема напомня църквата „Свети Димитър“ в село Тешово. Църквата е обявена за паметник на културата от национално значение.

Поглед от камбанарията пък ще ви разкрие красотата на планина Беласица с нейните заснежени върхове, а на север по съседните склонове скромно се показват покривчетата на къщите в селата Чурилово, Баскалци и Волмо.

Чуриловският манастир „Св. Георги” се намира на малко повече от 25 км от Петрич. След като подминете Петрич, търсете табела, указваща посоката към село Гега. Възможно е да срещнете и гранична полиция, тъй като манастирът се намира в близост до границата между България и Македония. Преди да достигнете Гега ще преминете през Портата. Този феномен е оформен от скали, разположени от двете страни на пътя. Стигнете ли село Гега, ще трябва да потърсите черен път, който да ви отведе право до манастира.

  • Манастири
Петрич - Забележителност Чуриловски манастир - Снимка 1 Петрич - Забележителност Чуриловски манастир - Снимка 2 Петрич - Забележителност Чуриловски манастир - Снимка 3