3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Разложки суходол

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин
имейл:
Info@bl.government.bg
телефон:
0035973881401

Връх Разложки суходол се намира на главното било между Суходолския и Каменитишкия превал. Той се издига на 2640 метра надморска височина и има стръмни северни склонове. Върхът е слабо популярен сред туристите. Между връх Разложки суходол и първенеца в планината връх Вихрен се разполага т.нар. Мраморно било на Пирин. Мраморите заемат около 10 % от повърхността на планината. Те са причината днес да сме свидетели на високите върхове, дълбоките пропасти и пещери в Пирин. От мрамор са изградени повърхностните части на метаморфната основа на планината, легнали върху гнайси, амфиболити и шисти.

Характерна особеност на Мраморното било е, че е най-безводната част в планината. Поради особения карстов характер на мраморните скали, в циркусите няма езера, а реките започват надолу по склоновете, където основата е вече гранитна. В циркуса Разложкия суходол обаче можем да видим едно от двете езера в мраморните части – скромното Суходолско езеро. То дава началото на едноименната река.

Циркусът Разложки суходол влиза в територията на резерват "Баюви дупки - Джинджирица". През 1977 г. резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО - човек и биосфера. Защитената територия е между върховете "Пирин" и "Бански суходол". В границите й влизат още циркусите Баюви дупки, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, м. Конярника и долината на Бяла река. Разнообразието на фауната е богато. Тук можете да видите около 500 вида висши растения, 55 ендемити, много видове, включени в Червената книга на България и европейски и световни списъци.

В края на 2012 година членове на туристическо дружество в град Разлог осъществиха туристически преходи по повод 100 години от Освобождението на Разлог. Един от преходите бе до връх Разложки Суходол. Планинарите пренесоха на ръце кръста и го монтираха на превала на върха. Той е с височина 4 метра. Мястото на кръста не е избрано случайно – от Разложки суходол се разкрива красива панорама, на която като на длат се вижда цялата Разложка котловина. От тук минава и международен маршрут Е4 – обстоятелство, което обяснява огромният поток на туристи, тръгнали към Кончето и хижа Вихрен или към хижа Яворов.

  • Върхове
Пирин - Забележителност Връх Разложки суходол - Снимка 1 Пирин - Забележителност Връх Разложки суходол - Снимка 2 Пирин - Забележителност Връх Разложки суходол - Снимка 3