3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Шаралия

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин
имейл:
Info@bl.government.bg
телефон:
0035973881401

Според някои източници името на върха произлиза от думата „шарли”. В превод от турски – шуртящ. И, може би, е така, като се има предвид, че под Шаралия, от най-красивата пиринска пещера – Шаралийската, извира река, чието шуртене се чува съвсем ясно. Според друга версия, името е обвързано с характерния прошарен от клек мраморен склон на върха, откъм местността Върбите.

Връх Шаралия, или Шарлия, е висок 2172 метра и се намира в Пирин планина. Изграден е от мрамори и е разположен в северните части на тесния скалист рид Курткая - крайно югозападно разклонение на обширното Синанишко странично било. Къс, обрасъл с клек и бяла мура рид свързва Шаралия с разположения на изток връх Конски кладенец (2309 м). На северозапад от Шаралия се отделя стръмния Грънчарски рид - вододел между реките Шаралийска и Разколска. Съвсем близо до Шаралия ще видите привличащия погледа връх Синаница, наричан още Разцепения връх.

Склоновете на Шаралия са стръмни и обрасли с трева откъм югозапад и югоизток, а северните – гористи. На югозапад от Шаралия ридът Курткая преминава в изключително тесен карстов ръб с отвесни северозападни и югозападни склонове в продължение на повече от 200 метра.

Въпреки че влиза в границите на национален парк Пирин, до връх Шаралия няма официални туристически маршрути. Върхът е достъпен откъм съседния връх Конски кладенец. Там няма да откриете обаче пътека. Подход има и от югоизток – минавайки по рида Курткая, но рискът от падане е голям. Единствената пътека до върха тръгва от долината на Разколска река.

Шаралия е най-високата кота на община Струмяни. В местността освен споменатата вече Шаралийска пещера, в която може да се види рядко срещания „пещерен бисер”, има поне още 17 пещери. По-голямата част от пещерите не са социализирани и не са отворени за достъп от туристи. Достъп до тях имат само спелеолози. Друга известна, но със зловеща история, пещера е тази в местността Занданите. В продължение на много години по време на турското робство тя е била ползвана като затвор. По думите на кмета на община Струмяни Валентин Чиликов до преди години по-смелите, които са влизали в нея, са намирали скелети и вериги.

  • Върхове
Пирин - Забележителност Връх Шаралия - Снимка 1 Пирин - Забележителност Връх Шаралия - Снимка 2