3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Даутов връх

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин, 9
имейл:
Info@bl.government.bg
телефон:
0035973881401

Разположен на 2597 метра надморска височина, на Главното било в Северния дял на планината Пирин, за Даутов връх се разказват много легенди. Някои от тях са свързани с поверието сред местното население, че на върха духа много силен и коварен вятър. Такава е легендата за трагедията на дъщерята на разложкия ага Омер – Лейла, и чирака му – Мито. Легендата разказва за лудо влюбения Мито, който решил да приеме предизвикателството на чорбаджията – да занесе на ръце Лейла от езерото до върха, без почивка.

Един ден тръгнали към върха Лейла, Мито и двама от слугите на Омер. По пътя двамата млади били толкова влюбени, че се вглеждали във всяко едно цвете, вслушвали се в птичата песен и се любували на планинската красота. Развълнуван и нетърпелив, Мито решил по-бързо да стигне върха. Грабнал Лейла и забързал нагоре по стръмнината. Умора налегнала момъка, а насрещният вятър допълнително го изтощавал. Казват, че вятърът завидял на влюбените и задухал още по-силно. Тогава придошла гъста мъгла, Мито се заблудил и загубил пътя. Капнал от умора, се спънал и заедно с възлюбената си, изчезнали в мъглата. Слугите на Омер не успели да ги намерят. Оттогава насетне сред хората се носи мълвата, че прегърнати до забрава, Мито и Лейла са загинали от „дуене на ветере”. Оттук произлиза и наименованието на върха – Дуутов връх, Даутов връх.

Според друго тълкуване „даут” е арабизиран вариант на библейското Давид и означава "любим". Това име бележи усвоената, "обработена" от котловината територия. Има данни, че в подножието на върха са запазени останки от римски или тракийски път , а в долния й край са руините на крепостта "Калята". Възможно е Даутов връх и изворът под него някога да са били включени в свещенодействния ритуал – кадене, той е предхристиянски обичай. Под Даутов връх се намират местностите Kулиното, Требищата, Kалугерица - все оброчни места, които имат задача да освещават и предпазват котловината.

В наши дни Даутов връх впечатлява с куполовидната си форма, гледан от от запад, юг и изток. Изграден от кристалинни шисти, южните и източните му склонове са полегати и тревисти. Северно от Даутов връх е вдълбан последният, пети по ред безимен циркус в тази част на планината. Североизточната стена на върха към циркуса е почти отвесна, с височина 300 м. На 600 м югоизточно от Даутов връх в дълбока тревиста гънка е разположено красивото Даутово езеро. Характерно за него е, че е с непостоянен воден режим и обикновено пресъхва през есента.

  • Върхове
Пирин - Забележителност Даутов връх - Снимка 1 Пирин - Забележителност Даутов връх - Снимка 2 Пирин - Забележителност Даутов връх - Снимка 3