3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Баюви дупки - Джинджирица

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин
имейл:
pirin_np@mail.bg
телефон:
+35974988204

Резерват “Баюви дупки-Джинджирица” е създаден през 1934 година. През 1977 година резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО – “Човек и биосфера”.

Резерватът е разположен между върховете “Пирин” и “Бански суходол”. "Баюви дупки-Джинджирица" е обявен за резерват с цел да се запазят ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура, черен бор, голям брой реликтни растителни видове, множество неоендемити, убежища за глациална флора, разнообразна фауна, включително редки за България и Европа видове, находище на диви кози. Общата му площ е 2858,5 ха. Тук се намират най-големите находища на алпийски еделвайс и жлезисточашкова очанка в Европа.

В най-ниските части на резервата горите са черборови и смесени буково-иглолистни. Постепенно преминават в смесени борово-смърчово-елови, с единични индивиди планински ясен и хиркански явор. Над тях са разположени горите от бяла мура (балканския ендемит) и черна мура (балканския субендемит). Над 2100 м н.в. започват клековите формации, в които се срещат сибирската хвойна и балканския зановец. Те достигат до скалните тераси и сипеи. Средната възраст на белмуровите дървета по рида Джинджирица е над 300 години, а отделни дървета са на възраст около 1100-1200 години. Резерватът е убежище на множество животински видове. Сред често срещаните представители на птиците са скалният орел, соколът скитник, соколът орко, гълъбът хралупар, планинският кеклик, лещарката, глухарът, хайдушката гарга, гривяк, кълвачи и много други. Характерни обитатели на резервата са и различни видове едри бозайници, чието присъствие е доказателство за съхранената дива природа. По субалпийските пасища и стръмните скални терени на 2200-2600 м н.в. могат да се наблюдават стадата от диви кози; в клека и девствените мурови гори живеят мечки, вълци, лисици, сърни.

Резерватът е обект на познавателен туризъм, като движението се извършва по определените маршрути. Повече информация за резервата може да получите от Посетителския център на Национален парк „Пирин” в гр. Банско на улица България 4.

  • Резервати
Пирин - Забележителност Резерват Баюви дупки - Джинджирица - Снимка 1 Пирин - Забележителност Резерват Баюви дупки - Джинджирица - Снимка 2 Пирин - Забележителност Резерват Баюви дупки - Джинджирица - Снимка 3 Пирин - Забележителност Резерват Баюви дупки - Джинджирица - Снимка 4