3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Типиците, връх Голям Типиц и връ...

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин
имейл:
Info@bl.government.bg
телефон:
0035973881401

На Главното планинско било в Пирин планина се намира група от три върха, популярни като Типиците. Най-високият от тях е начиран Голям Типиц, а също така Голям Типик, Типица, Типица чукар. Той е висок 2645 метра и е разположен на югозапад от езерата. Вторият по височина Типиц отстъпва само с един метър и е разположен южно от Типицките езера и е наричан още Малък Типиц. Най-ниският Типиц често е наричан неправилно Валявишки чукар. Той е висок 2633 метра и е разположен на късно разклонение на Главното било, което се отделя от първия Типиц в североизточна посока. Въпреки близостта си до една от най-популярните маркирани пътеки в Пирин, третият Типиц е слабо познат и рядко посещаван.

Трите върха обграждат амфитеатрално Типицкия циркус и формират неговата западна, южна и източна граница. Циркусът държи групата на Типицките езера - две големи, красиви постоянни езера и едно малко, пресъхващо.

Склоновете на Голям Типиц, спускащи се към Типицкия циркус са сравнително стръмни и тревисти. Югозападните му склонове към Башлийския циркус са стръмни, осеяни с каменопади и отделни тревисти улеи. На североизток под върха има стръмен сипей, който слиза до две от горните Василашки езера. От Малкия Типиц на север пък се отделя къс рид, който завършва при Типицката вода и огражда Типицкия циркус от изток. Склоновете му на север и северозапад са скалисти и почти отвесни. От югозапад склонове на върха са покрити с каменопади, а от изток - тревисти и много стръмни. Те се спускат на 600 метра по-ниско при коритото на река Валявица. Гледани от долината на реката и от съседния Валявишки циркус, те представляват импозантна гледка и ненапразно са наречени Голямата страна. В много от източниците с това име неправилно е именуван намиращия се южно от Типиц връх Превалски чукар.

Ако решите да минете през билната седловина между Голям Типиц и Малък Типиц, бъдете внимателни. Тя е скалиста и трудно проходина. През нея минава маркираната в червено пътека от хижа Вихрен до заслон Тевно езеро.

Колкото до третия Типиц, от него излизат две къси разклонения, които ограждат циркуса Валявишки дупки от запад и юг. Склоновете му са тревисти и стръмни, а от страната на Валявишките дупки - скалисти и покрити със сипеи.

Обичайни изходни точки за изкачване на Типиците са градовете Банско, Добринище и Сандански, както и село Пирин. Маршрутите отнемат между три и четири часа и стартират най-често от хижа Вихрен, хижа Бъндерица, хижа Дамяница или заслон Тевно езеро.

  • Върхове
Пирин - Забележителност Типиците, връх Голям Типиц и връх Малък Типиц - Снимка 1 Пирин - Забележителност Типиците, връх Голям Типиц и връх Малък Типиц - Снимка 2