5 stars 5 stars 5 stars 5 stars 5 stars

Природна Забележителност
Чаирски езера в Пирин (Поленски ...

Price comment  Цена:
адрес:
Пирин, НП Пирин
имейл:
demianitsa@abv.bg
телефон:
+359878688135

Чаирските езера са едни от най-красивите и не много известни езера в Пирин. Сравнително лесно достъпни по маркирани пътеки.

Езерата са 9, като 3 от тях са големи, а останалите 6 са малки. Най-голямото езеро и три от малките са трудно достъпни - по-голямата част от Чаира е обрасъл с клек.

Изходни пунктове за Чаирските езера са няколко хижи и заслони.

Най-близката хижа е Демяница. Покрай Чаирските езера минава пътеката от хижа Демяница за заслон Спано поле и хижа Яне Сандански. В участъка от съседните Превалски езера през Чаира до местността Башлийца тази пътека е маркирана в зелено.

Заслон Тевно езеро също е близо до Чаира. Стига се до Мозговишката порта, продължава се наляво по пътеката, която траверсира Мозговишкия рид. От Чаирската порта може да се продължи наляво през циркуса към заслон Спано поле и х. Беговица, или да се продължи по билото през Типиците към х. Вихрен.

Под Мозговишката порта при добра видимост може да се слезе до горните езера на Чаира.

Преди залез те са доста мрачни и тъмни. Непосредствено под голямото езеро има две малки езерца. Пътеката през Чаирския циркус минава покрай едно от големите езера - бъбрековидното (дъговидно) езеро. От долната му част има красиви гледки към околните върхове. От езерата надолу през циркуса тече Чаирската река. В горното си течение тя е малко поточе. От Чаира пътеката слиза в долината на Башлийска река, където се разделя за заслон Спано поле и за х. Беговица.

Днес езерата са прекръстени на Поленски, но туристите използват старото име.

За информация може да се обърнете към хижа Демяница http://www.demianitsa.hit.bg/.

  • Езера
Пирин - Забележителност Чаирски езера в Пирин (Поленски езера)  - Снимка 1 Пирин - Забележителност Чаирски езера в Пирин (Поленски езера)  - Снимка 2