3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Витски блата

Price comment  Цена:
адрес:
Плевен
имейл:
телефон:

Витските блата, познати още като Витската елия, са блата, който са се образували по поречието на река Вит. Трите най-големи от тях са Подемското езеро с площ от 0,23 квадратни километра, Биволарското блато с площ от 0,185 кв,. км. и Дългото Гулянско блато с площ от 0,18 кв. км. Повечето блата покрай река Вит носят имената на селата и градовете, в чиито землища се намират те, като например: село Подем, град Гулянци, село Биволаре, село Ясен, село Търнене и други. Някой от блатата са превърнати в баластриери, което означава че се използват за добив на чакъл и пясък, а други пък са превърнати в рибарници и са сборна точка за любителите на риболова в областта. Блатото при село Подем - Подемското блато, е наричано още и Мъртвица. Причината за това се дължи или на застоялата, почти „мъртва” вода в голямото блато, или пък заради старото име на село Подем – Мъртвица. Другото голямо блато в района на река Вит, Биволарското блато е наричано още Коридорите. Образувало се е с старите разширени корита на реката в община Долна Митрополия, Плевенско.През 2008 година е обявено за защитена територия, понеже е място за размножаване на много видове птици. След като през средата на миналия век, повечето влажни зони по поречието на река Вит са били унищожени, именно Биволарското блато става райското кътче и дом за влаголюбивата флора и фауна в района. Именно заради тази своя голяма екологична стойност, езерото е обявено за защитена територия. Биволарското блато е местообитание на много редки видове птици, сред които са всички видове прелетни патици, белооката потапница и малъкият корморан. Блатото приютява и единствената смесена чаплова колония по поречието на река Вит, която се състои от нощни, сиви, бели и гривести чапли. Блатото е място за гнездене на малкият воден бик.

Може да си направите разходка покрай блатата, ако следвате течението на река Вит, било то за пикник, риболов или просто да опознаете природата на Северна България. Други забележителности и защитени територии, които може да посетите в района на поречието на река Вит, Плевенско, са: Лъгът - Дръмката, Фосилното находище на баденска фауна и Находището на терциерни вкаменелости.

Плевен - Забележителност Витски блата - Снимка 1 Плевен - Забележителност Витски блата - Снимка 2 Плевен - Забележителност Витски блата - Снимка 3