3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Балабановата къща

Price comment  Цена:
адрес:
Пловдив, 57, ул. Константин...
имейл:
телефон:
0035932627082

Балабановата къща е представителна за развитието на Пловдивската симетрична къща и e един от най-богатите образци, при които пространствената композиция се характеризира с равнозначното участие на две взаимно перпендикулярни оси, тази на приземието и тази на етажа. Характеризира се и с изключително богата разработка на архитектурните детайли, на пластичната и плоскостната декорация. Това решение на къщата надраства функциите на жилище и се доближава по обем и функции до обществена сграда.

Построена е в началото на XIX в. и е имала трима собственици. Последният от тях е бил търговецът Лука Балабанов, чието име носи и до днес. Размерите й са внушителни – застроена е на площ от 546 кв.м.

Къщата има незавидната съдба да бъде съборена до основи през 30-те години и възстановена през 70-те години на ХХ в. по фотографии, скици под ръководството на известни пловдивски архитекти.

Днес в къщата на първия етаж е представена постоянна експозиция на съвременно българско изкуство. Вторият етаж, служил за посрещане на гости, обзаведен и сега в градски възрожденски бит, е една от най-популярните камерни сцени в града за културни събития - камерни концерти, театрални постановки, изложби, както и за делови срещи. От тук тръгва Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, който вече в продължение на няколко години оживява пространството на къщата с пролетното си и есенно издание.

Двете зали в приземния етаж са предназначени за временни художествени изложби.

Работно време: 09:00 до 17:30

Пловдив - Забележителност Балабановата къща - Снимка 1 Пловдив - Забележителност Балабановата къща - Снимка 2 Пловдив - Забележителност Балабановата къща - Снимка 3 Пловдив - Забележителност Балабановата къща - Снимка 4