3 stars 3 stars 3 stars

Музей
Пловдив - Регионален природонауч...

Price comment  Цена:
1.50
адрес:
Пловдив, 34, ул. Христо Г. ...
имейл:
pnm_plovdiv@abv.bg
телефон:
+35932626683

На 8 Май 1960 година се открива първата научно и художествено подредена експозиция, подчинена на българската флора, фауна и геология. В нея са застъпени разделите „Еволюция на организмите и неживата природа”, „Растения”, „Безгръбначни животни” и „Гръбначни животни – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници”. Дадено е едно начало за бъдещото развитие на музей. През 1970 – 1971 година се изграждат научните фондове към музея с раздели: Геология, Ботаника, Зоология на безгръбначните животни и зоология на Гръбначните животни. За първи път се изгражда помещение за библиотека към музея, оборудвана с рафтове и шкафове, с цел разделяне литературата по раздели. През 1974 година, в резултат на огромната научноизследователска работа на колектива при музея и издигането на музея на по-високо научно ниво, музейната експозиция се обогати с нови раздели: „Минерали от Родопския масив” и цялостна реконструкция и художествено оформление на експозицията в зала „Геология”, „Наши ядливи и отровни гъби”, „Защитени природни обекти и растения в Пловдивски край” и ново художествено оформление в зала „Ботаника”; изграждане на централна витрина в зала „Безгръбначни животни” с нови екзотични миди, охлюви, корали, гъби и др. През 1974 година за първи път в експозицията на Природонаучните музеи в страната е изграден в музея жив кът – „СЛАДКОВОДЕН АКВАРИУМ”. Разположен на 100 m2 площ, тук в 44 красиво оформени аквариума са показани над 32 вида декоративни риби и екзотични растения. От 2006 година музеят е преименуван в РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив е втори по големина и богатство музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция, със засилена природозащитна идея. Библиотеката в Природонаучен музей Пловдив е създадена на 05.10.1952 г, когато са заведени първите няколко тома книги. Днес библиотеката при музея притежава 7740 тома книги.

Музеят организира множество изложения, проекти и експедиции. Участва във все по-популярната „Нощ на музеите”. Не пропускайте това пътешествие, елате и с децата!

Работно време: 09:00 до 18:00

Пловдив - Забележителност Пловдив - Регионален природонаучен музей - Снимка 1 Пловдив - Забележителност Пловдив - Регионален природонаучен музей - Снимка 2 Пловдив - Забележителност Пловдив - Регионален природонаучен музей - Снимка 3 Пловдив - Забележителност Пловдив - Регионален природонаучен музей - Снимка 4 Пловдив - Забележителност Пловдив - Регионален природонаучен музей - Снимка 5