2 stars 2 stars

Природна Забележителност
Резерват Ропотамо

Price comment  Цена:
адрес:
Приморско
имейл:
телефон:

Резерват Ропотамо се намира на 50 км южно от Бургас, 5-6 км северно от Приморско и обхваща обширни местности, разположени по течението на едноименната река. Това е един от най-старите резервати в България – обявен е за такъв още през 1940 г, но през 1962 г. този статут е отменен. Бързото застрояване по Черноморието и напливът от туристи през следващите години води до значително влошаване на състоянието на района и през 1992 г. статутът на резерват е възстановен.

На неговата територия се намират нехарактерните за тези географски ширини лонгозни гори, а също и някои интересни и красиви скални образувания, дюни, терасовидни брегове, блата и мочурища.

По бреговете на река Ропотамо сред гъстите гори могат да се видят лиани, а в крайречните езера около по-плитките води се намират находища на блатна тръстика и красива водна лилия. Тук се намира и ограничено находище на рядкото растение с медицинско значение морски пелин – от него се произвеждат лекарства срещу паразити.

Над 100 растителни вида, които се срещат в резервата, са включени в Червената книга на България за застрашени от изчезване растения.

При устието на реката солеността на водата е по-висока от нормалното, което е предпоставка за богатото рибно разнообразие - морски риби навлизат в по-сладките води, за да търсят храна.

В резервата се срещат близо 250 вида птици, а 71 от тях са вписани в Червената книга на България като застрашени от изчезване.

Ако сте решили да разгледате природните забележителности на резервата, потърсете услугите на организаторите на разходки с лодки. За около час на корабчето по течението на реката и обратно ще видите много красиви места, странни скални форми, а също и при добро време ще се насладите на гледката от многото костенурки, накацали за храна или почивка по крайречните камъни и растения.

  • Резервати
Приморско - Забележителност Резерват Ропотамо - Снимка 1 Приморско - Забележителност Резерват Ропотамо - Снимка 2 Приморско - Забележителност Резерват Ропотамо - Снимка 3 Приморско - Забележителност Резерват Ропотамо - Снимка 4 Приморско - Забележителност Резерват Ропотамо - Снимка 5