3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Върхове Голяма и Малка Драгойна

Price comment  Цена:
адрес:
Първомай
имейл:
телефон:

Драгойна е рид в Хасковската хълмиста област в Източните Родопи. Намира се между долините на реките Каялийка и Банска. Билото на рида е с формата на дъга изпъкнала на северозапад, простиращо се в посока запад-изток. Най-високият връх е Голяма Драгойна (813,6 m). Други по-високи върхове са Малка Драгойна, Голям Костадин, Малък Костадин и Липовица. Климатът е умерено континентален със средиземноморско влияние. Средната годишна температура е 12,8 oC, а годишната сума на валежите е около 600 мм. В Драгойна се среща широколистна растителност — бук, бряст, дъб, габър, клен, ясен, дрян, леска. От животинския свят преобладават дива свиня, лисица, заек, пор. През рида преминават шосетата Първомай - Искра и Първомай - Буково(Пилашево).

На Драгойна е разположен археологически обект с площ един декар. Той е обитаван от 13 до 3 век пр.н.е., а крепостният зид е вдигнат през 5 век пр.н.е. Малка Драгойна е бил някогашно тракийско светилище, свързано със строежите на Голяма Драгойна и древните селища в подножието на планината. Драгойна е съвременник на първите големи империи – Египет, Хетската, Критското и Микенско царства. Има достатъчно археологически факти, които неоспоримо показват, че връх Драгойна, Душанския, Новаковски, Добростански балкан са били центровете на живот още от най-дълбока древност. Най-значим като площ и запазени структури е този на вр. Драгойна. Останките от жилищни структури, масивни мегалитни градежи, терасиране и подравняване на терена доказват интензивното обитаване върху площ по–голяма от 60 dka (6 hka).

Пътят минава покрай паметника на Пилашев, загинал вероятно на това място през 1925 година. Пътят пресича две малки рекички и малко преди Буково се влива в друг път. При тръгване за върха направо се минава през тръни. Ако се заобиколи малко, има маркировка. Тя се състои от една червена и една черна линия. Маркировката излиза точно между върховете Малка и Голяма Драгойна. От там пътят до по-високия връх е доста стръмен. На върха, където има буйна растителност, няма никаква гледка. Слиза се от големия и се качва на другия връх – Малка Драгойна. Тук всъщност е много по-хубаво: няма дървета, има приятен вятър и гледката е невероятна. Вижда се цялата Горнотракийската низина, както и Хасково.

  • Върхове
Първомай - Забележителност Върхове Голяма и Малка Драгойна - Снимка 1 Първомай - Забележителност Върхове Голяма и Малка Драгойна - Снимка 2 Първомай - Забележителност Върхове Голяма и Малка Драгойна - Снимка 3 Първомай - Забележителност Върхове Голяма и Малка Драгойна - Снимка 4 Първомай - Забележителност Върхове Голяма и Малка Драгойна - Снимка 5 Първомай - Забележителност Върхове Голяма и Малка Драгойна - Снимка 6 Първомай - Забележителност Върхове Голяма и Малка Драгойна - Снимка 7