3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Драматичен театър Антон Страшими...

Price comment  Цена:
адрес:
Разград, 2, пл. Независимост
имейл:
theaterrz@abv.bg
телефон:
0035984661232

През 1947 година в Разград се изгражда театрална трупа към Околийския читалищен съвет. С ново решение на Околийският народен съвет се формира нов, постоянно действащ състав към читалище “Развитие”, наречен Разградски драматичен театър. На 25.04.1948 година се взима решение Разградския околийски драматичен театър се промени на Народен общински. През 1953 е наречен Народен театър при Общински народен съвет. Присъден му е статут на Държавен театър през 1957 г. От 1957 г. статута не е променян и театъра винаги е бил Държавен репертоарен театър.

През годините названието се променя често- Общински, Околийски, Окръжен. Сегашното си име той носи от 1972 год.,получено по повод 25 - годишнината си. През септември 2003 г. е открит нов театрално-културен комплекс. Театъра се премества в новата сграда. През месец юли 2010 год. се обединяват Музикалният и Драматичният театър в Разград.

През последните 10-15 години в театъра работи, твори група от по-млади актьори - Веселин Борисов, Веселин Керемедчиев, Евгени Стефанов, Николай Сяров. С таланта си те носят постепенната, плавна смяна на поколенията.

Последните най-нови национални и световни идеи и школи в актьорската професия носят най-младите актьори, преминали през театъра - Ивайло Гандев -Ганди, Детелина Стойчева , Айдан Ферух и Павлин Мичев.

  • Театър
Разград - Забележителност Драматичен театър Антон Страшимиров Разград - Снимка 1 Разград - Забележителност Драматичен театър Антон Страшимиров Разград - Снимка 2