3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Голяма Сюткя

Price comment  Цена:
адрес:
Ракитово
имейл:
телефон:

Голяма Сюткя или Голяма Сютка (2186 м) е третият по височина връх в Родопите и най-висок връх в планинския масив Баташка планина. Представлява заоблен връх с полегати склонове, намиращ се в средата на масива. В геоморфоложко отношение е остатък от по-стар релеф, изграден е главно от гранит и гнайс, като преобладават кафявите горски почви. Самият връх е гъсто обрасъл с иглолистни гори, сред които има обширни пасища. В подножията му са долините на реки от местно значение, като сред по-големите са Лепеница, Рибна река, Черно дере, Баталач и др. В подножието на върха е и пещерата Лепеница. Фауната е характерна за тази част на Родопите и изключително богата, като тук е най-високо разположеното еленово сборище в България.

Върхът е известен и само като Сюткя (Сютка), а в периода 1942 - 1945 г. е носел и името Голем Воден.

Маршрутът до връх Голяма Сютка е много привлекателен за любителите на планината. Планинари твърдят, че от него се открива по-красива панорама, отколкото от Вихрен или Мусала. Тук човек губи представа за времето и се наслаждава на гледките на трите най-високи планини у нас, че дори и гръцката Боздаг. В подножията му се намират красиви и закътани долини, разположени са най-обширните иглолистни гори в България. В тях популациите на благородния елен и глухара са в изключително добро състояние. От връх Сюткя се открива панорамна гледка към цялата планина. На върха се намира най-голямото еленово сборище в западните Родопи. То е най-високо разположеното място в България, на което сватбуват елени. По главното било на Сюткя минава много оживено вървище на вълци - истинските господари на тези гори. Характерни за района са огромните поляни, които в миналото са били пасища за добитъка на помаците, населявали тези места. Тук се намира и един от бисерите на родопските пещери - Лепеница.

  • Върхове
Ракитово - Забележителност Връх Голяма Сюткя - Снимка 1 Ракитово - Забележителност Връх Голяма Сюткя - Снимка 2 Ракитово - Забележителност Връх Голяма Сюткя - Снимка 3 Ракитово - Забележителност Връх Голяма Сюткя - Снимка 4