3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Близнаците - Върхове Голям и Мал...

Price comment  Цена:
адрес:
Рила
имейл:
телефон:

Близнаците са два съседни конусообразни върха на Мусаленския рид в Маришкия дял на Източна Рила — Голям Близнак (2779 m) и Малък Близнак (2772 m). Разделени са от седловина. Издигат се над циркуса на Маричините езера. Изградени са от гранит и западните им склонове стръмно се спускат към долината на река Бели Искър. Голям Близнак се състои от два върха, свързани с тесен скалист гребен. Край Близнаците минава пътека между хижа Мусала и хижа Грънчар (лавиноопасна).

Близнаците са трудни за изкачване. От тях се откриват великолепни изгледи.

В Маришкия дял се издигат шест от десетте най-високи рилски върха: Малък Близнак, Голям Близнак, Маришки връх, Манчо, Овчарец и Песоклива вапа. Маришкият дял е отделен от Мусаленския чрез седл. Преслапа - на север, от Ковашкия дял чрез седл. Долни куки (Джанка) - на юг, а седловина Заврачица го отделя от Заврачишкия дял на Ибърското главно било. Емоцията е толкова голяма, че трудно може да се опише! Удоволствието от срещата с природата е много по-силно от умората на прехода! До обектите от т.нар. Мусаленска трилъчка: Южен лъч - връх Голям Близнак (2779 м) и връх Малък Близнак (2752 м) , вр. Малък близнак продължаваме все на юг и след като заобиколим отляво (от изток) малка скала, слизаме по кратка стръмна преспа до малко междинно връхче; подсичаме го (по коловете) отляво и започваме да се качваме на следващия вр. Голям близнак (2774 м.) почти по ръба, подсичайки леко вляво; грешка е да следим трасето на лятната пътека - отначало не е трудно, но по-късно тя извежда на стръмен страничен склон. Непосредствено преди върха наклонът се увеличава, но снегът на това място не е много и ние по него и по стърчащите камъни излизаме горе (1 ч. 40 мин.). Два-три метра под връхната кота има дървен кол, увековечаващ нощуването на това място на турист , застигнат от силна снежна буря. От вр. Голям близнак на юг следващите около триста метра представляват тесен на места ръб с четири препречващи го скални жандарма. Те, обаче, не са много трудни - могат както да бъдат изкачени, така и да бъдат подсечени и отляво, и отдясно (особено при добър сняг). Ръбът завършва с малко връхче, на което се качваме по още по-стесненото, но затова пък без стърчащи скали било.

  • Върхове
Рила - Забележителност Близнаците - Върхове Голям и Малък Близнак - Снимка 1 Рила - Забележителност Близнаците - Върхове Голям и Малък Близнак - Снимка 2 Рила - Забележителност Близнаците - Върхове Голям и Малък Близнак - Снимка 3 Рила - Забележителност Близнаците - Върхове Голям и Малък Близнак - Снимка 4 Рила - Забележителност Близнаците - Върхове Голям и Малък Близнак - Снимка 5 Рила - Забележителност Близнаците - Върхове Голям и Малък Близнак - Снимка 6