3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Капатник

Price comment  Цена:
адрес:
Рила
имейл:
телефон:

Капатник се извисява с 2170 метра над морското равнище. Връх Капатник се намира на един от трите дяла на източната половина от южната част на Югозападна Рила, свил се между рекичките Славова, Стране и Седърч и е най – южния връх на Рила планина. Пътят за Капатник се отделя вляво от шосето, на около триста крачки над Пределското ханче. Ако се отбиете от шосето ще потънете изведнъж в рядка, сравнително млада борова гора. Горските пътеки се кръстосват и преплитат като чудна плетеница, но повечето водят към лесничейския дом, скрит в хубавия лес като чаровна къщичка от приказките. От малката височинка, върху която е съградено лесничейството, през пролуките на гората се открива прекрасна гледка към седловината Предел. Широки горски поляни, прошарени тук-там с тъмно зелени мури и пъстролистни буки, се диплят една връз друга по течението на Еловица и нейната посестрима Джинджирица. Високо над тях се белеят заснежените склонове на Даутов връх, най-северния от високите пирински върхове. Неговата снага блести под лъчите на слънцето. Отвъд, на югоизток от седловината, малки пухкави облачета плуват в синевата на небето над невидимото Разложко поле. След около час ще стигнете до неголяма открита поляна, в която пътищата се преплитат. Единият води на запад, извива по голи хребети и накрая се спуска към колибите на Долно Осеново. Строен е от пленници през Първата световна война по инициативата на македонския деец Георги Пенков и затова се нарича Пенкьов път. Другият води почти право нагоре, през гората, преплита се с множество глухи пътеки и накрая извежда до широка поляна. Тук някога е вил снага грамаден двустволест столетник. Широката поляна и досега се нарича Чаталити бор. От Чаталити бор се открива първата гледка към широко-плещестото било на мощния рът, който се спуска на юг от Мечи връх. Той се вдава като исполински клин към Пирин и от него се разклоняват пръстовидно цяла система от рътове и хребети. Най-крайната точка на тоя дълъг рът е Капатник. Висока седловинка свързва северното рамо на Капатник с плоския и дълъг гръб на Вадатепе, извисил снага на 2340 метра надморска височина. Капатник е безводен. След час ще бъдете на Капатник. Пред Вас е Пирин, възправил снага като огромен призрачен кораб с бели платна по върховете и тъмносин корпус в равното Разложко поле. Зад Вас стърчат Вадатепе и връх Радонов гроб. Вляво, на изток от Капатник, се реят разлетите хълмове на Западните Родопи. Вдясно, на запад от върха, през пролома на седловината, се мержелеят синкавите очертания на Влахина и най-северните склонове на Малашевска планина.

  • Върхове
Рила - Забележителност Връх Капатник - Снимка 1 Рила - Забележителност Връх Капатник - Снимка 2 Рила - Забележителност Връх Капатник - Снимка 3 Рила - Забележителност Връх Капатник - Снимка 4 Рила - Забележителност Връх Капатник - Снимка 5