3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Малка Мусала

Price comment  Цена:
адрес:
Рила
имейл:
телефон:

Малка Мусала (от 1950 г. е преименуван на Димитров, по името на Георги Димитров) е връх в Мусаленския дял на Рила. С височината си от 2902 м той е четвърти в България след Кутело (2908 м) в Пирин и седми на Балканския полуостров.

Разположен е североизточно от връх Мусала, с който го свързва скален гребен, наричан Трионите. Билото продължава на север-североизток към върховете Иречек и Дено. На северозапад от Малка Мусала е разположен Мусаленският циркус, а под двата върха и гребена има два малки циркуса - този на Темното езеро и един без езеро.

Малка Мусала има купенообразна форма. Северозападният му склон, който се спуска стръмно към най-горното стъпало на Мусаленския циркус, респектира със страховития си вид, дължащ се на изветрелите скали и сипеи по него. По-приветлив е противоположният му склон, който достига дълбоката долина на р. Тиха Марица. Негови спусъци ограждат част от два малки циркуса, висящи по отношение на долината на реката. Първият циркус е под вр. Мусала, Трионите и вр. .Малка Мусала Той е безезерен. Вторият циркус е този на Тъмното езеро. Разположен е под склоновете на върховете Малка Мусала, Иречек и хребета Студения рид. Склонът между двата циркуса е тревист и през лятото по него може да бъде изкачен вр. Димитров от югоизток, като се държи сметка за голямата денивелация. "Темето" на върха е по¬крито с едри, нестабилни камъни. Върху най-високата му част има няколко големи каменни пирамиди.

Върхът е достъпен по билото откъм вр. Мусала, или откъм вр. Иречек, от които отстои съответно на 1 час и на 30 минути. Практикува се и изкачването му откъм Леденото езеро при добре фирнован сняг, но то трябва да става с лека осигуровка. Зимният траверс по Мусапенското било, включително и през вр. Малка Мусала , е по силите на опитни и добре съоръжени алпинисти.

  • Върхове
Рила - Забележителност Връх Малка Мусала - Снимка 1 Рила - Забележителност Връх Малка Мусала - Снимка 2 Рила - Забележителност Връх Малка Мусала - Снимка 3 Рила - Забележителност Връх Малка Мусала - Снимка 4