3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Централен Рилски Резерват

Price comment  Цена:
адрес:
Рила
имейл:
office@rilanationalpark.bg
телефон:
0035973880537

Централен рилски резерват е най-големият резерват на Балканите. Създаден е през 1992 г. с цел запазване на екосистеми, характерни за райони с различна надморска височина в първоначалното им състояние. Резерватът обхваща територия с площ 12 394 хектара във високите части на Източна, Средна и Северозападна Рила планина. Тук са развити типични планински и високопланински екосистеми. Релефът в горната част е типично алпийски – скални зъбери, сипеи и прагове, които заемат около две трети от площта на резервата. Останалите площи са заети от гори, предимно от бяла мура и смърч. Тук се срещат рилската иглика, петниста тинтява, пролетно котенце, българското омайниче, крайснежното звънче. На места, над 2000 м н. в. Може да се види и алпийската роза – един от малкото видове с вечнозелени листа във високата планина. Богата и разнообразна е и фауната в резервата. Тук се намира най-голямото находище на дивата коза в страната. Срещат се и редица редки и застрашени видове, някои, от които са включени в Червената книга на България: мечка, златка, вълк, глухар, лещарка, черен кълвач. Тук могат да се видят и сърната, дивата свиня, лисицата. В резервата попадат няколко съществували преди това резервата - "Голям Скакавец" , "Скакавец" и биосферния "Маричини езера" . Тук се намират най-високите точки от Национален парк "Рила" - Мусала, Дено Манчо, Голям Скакавец, Малък Скакавец и други, а също и долините на реките Марица, Леви Искър и Бели Искър. Резерватът обхваща също така и голям брой езера и езерни групи - Маричини, Мусаленски, Скакавишки и други, които представляват интерес за любителите на планинския туризъм. В резервата са забранени всички дейности, които нарушават естественото състояние на природата му. Разрешено е транзитното преминаване на туристи по туристическия маршрут по долината на река Марица. Повече информация за резервата и маршрутите в него можете да получите в дирекцията на парка в гр. Благоевград или в парковите офиси в Боровец и близките градове, както и на телефон: 0035973880537.

  • Резервати
Рила - Забележителност Централен Рилски Резерват - Снимка 1 Рила - Забележителност Централен Рилски Резерват - Снимка 2 Рила - Забележителност Централен Рилски Резерват - Снимка 3 Рила - Забележителност Централен Рилски Резерват - Снимка 4 Рила - Забележителност Централен Рилски Резерват - Снимка 5