3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Чанакгьолски езера

Price comment  Цена:
адрес:
Рила
имейл:
телефон:

Чанакгьолските езера са две езера с ледников произход, разположени в западните части на Рила планина. Наричани са още Чанакските езера, Паниците или пък Чанаците. Намират се в близост до други две планински природни забележителности – Седемте рилски езера и Урдини езера. Паниците са се образували в малък циркус между Зелени рид и хребета, който започва от североизточната част на връх Харамията (2465 метра надморска височина). Този хребет представлява местен вододел – в западната му част водите се оттичат чрез река Джерман и река Струма в Егейско море, а пък в източната му част - чрез река Искър и река Дунав, към Черно море.

Тези две езера са и често място за срещи на дъновистите, които изпълняват своите религиозни ритуали под формата на медитации и танци, в тези части на планината. Самият Дънов, основателят на това религиозно учение, ги нарича Езерото на Съзерцанието и Езерото на Чистотата.

Горното езеро се намира на 1490 метра на север-североизток от Вазов връх (връх Дамга), на 2238 метра надморска височина. То е по-малкото по площ от двете езера – 10.1 декара. Дълбочината му достига 5,5 метра. Него дъновистите наричат Езерото на чистотата. Именно тук под билото на връх Харамията членовете на това религиозно учение изпълняват своя танц Паневритмия.

Долното Чанакгьолско езеро, наричано още Езерото на Съзерцанието, се намира на 1760 метра север-североизток от Вазов връх (връх Дамга) на 2205 метра надморска височина. То е по-голямото от двете Паници, с площ от 37.5 декара.

Интересното при тези езера е, че те не се оттичат едно в друго, както Седемте рилски езера или пък Урдини езера, ами потоците им се сливат на по- ниска надморска височина, давайки началото на река Черни Искър.

Има два маршрута, по които може да минете, за да видите красотата на тези прекрасни езера. Единият вариант е да се движите по маркирана зимна пътека от хижа „Седемте езера” в посока хижа „Иван Вазов”, през Зелени рид и Раздела. Така ще минете покрай Горното Чанакгьолско езеро. Другият вариант е да тръгнете от Паничище през хижа „Пионерска”, после да вземете лифт до хижа „Рилски езера”, да вървите 45 минути пеша до Рибното езеро и от там още 30 минути до билото под връх Харамията.

  • Езера
Рила - Забележителност Чанакгьолски езера - Снимка 1 Рила - Забележителност Чанакгьолски езера - Снимка 2 Рила - Забележителност Чанакгьолски езера - Снимка 3 Рила - Забележителност Чанакгьолски езера - Снимка 4