3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Парк Русенски Лом

Price comment  Цена:
адрес:
Русе
имейл:
info@lomea.org
телефон:
0035982872397

В източната част на Дунавската равнина на близо 20 км. южно от гр. Русе се намира неповторимия и живописен кът на българската природа - Природен Парк „Русенски Лом”. Паркът носи името на река Русенски Лом - последният десен приток на Дунав.Той е обявявен за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали, Черни и бели Лом, с обща дължина от 42 км. Районът представлява гори и пасища, а трите реки (Ломовете) образуват смайващ пейзаж от варовити каньони и смесица от влажни пасища в долините, със сухи полуестествени местообитания по скалите, хълмовете и равните плата. В долината има стотици по-малки пещери без разклонения. Флората на парк „Русенски Лом” наброява 902 вида. Фауната е представена от 10 вида земноводни (от които 5 защитени), 19 вида влечуги, 22 вида риби, раци, охлюви и речни миди, 66 вида бозайници. Едно от най-големите богатства са птиците – 190 вида, от които в парка гнездят 110 вида. Изключително добри условия тук намират скалногнездещите птици - скален орел, египетски лешояд, ловен сокол и др.

Различни специално обособени маршрути позволяват на туристите да се запознаят с многообразието на парка. „Грамовец” е маршрут, който дава възможност за опознаване на красивия ландшафт на Ломовете, богатото биологично разнообразие и множество исторически обекти. Той е с дължина около 12 км. „Дендропътеката” е маршрут, който запознава туристите с растителните видове в парка. Общата дължина на маршрута е 6 км, а началната му точка е село Нисово. Туристите могат да видят над 20 местни дървесни и храстови вида, а за улеснение има информационни табели. Друга екопътека води до вековния бряст край село Нисово. Маршрутът с дължина 6 км преминава през християнско гробище от ХVІІ век, продължава нагоре по скалите, минава край рибарниците на селото и следва пътека на изток до скална площадка в горната част на скалите, откъдето се открива панорама към останките от село Галица. На територията на парк „Русенски Лом се намират и Ивановските скални църкви - обект под защитата на ЮНЕСКО. Специален маршрут запознава туристите с историята им и природния парк. Началната точка на маршрута е село Иваново, а дължината му е 9 км. На разположение има постоянен екскурзовод от Регионалния исторически музей - Русе.

Последният маршрут също е с историческа насоченост - разходка в и около крепостта Червен. Запазени са основите на 13 църкви, болярски дворец и една от двете оригинални средновековни бойни кули в България.

Организираните хотели-пансиони в селата от приемната зона предлагат добри условия за почивка. Дали само с раница или фотоапарат, бинокъл или въдица, човек може да отдъхне и се полюбува сред красивата природа и древна история.

  • Паркове

Работно време: 08:30 до 17:00

Русе - Забележителност Парк Русенски Лом - Снимка 1 Русе - Забележителност Парк Русенски Лом - Снимка 2 Русе - Забележителност Парк Русенски Лом - Снимка 3 Русе - Забележителност Парк Русенски Лом - Снимка 4 Русе - Забележителност Парк Русенски Лом - Снимка 5 Русе - Забележителност Парк Русенски Лом - Снимка 6