2 stars 2 stars

Музей
Русе - Регионален исторически му...

Price comment  Цена:
2
адрес:
Русе, 3, пл. Александър Бат...
имейл:
pr@museumruse.com
телефон:
+35982825002

Първоначалният замисъл е сградата да се използва като резиденция на княз Александър I Батенберг, затова и до днес се нарича Дворецът Батенберг. Фондът на музея съдържа повече от 130 000 движими паметници на културата. Развива своята дейност по отношение на опазването и експонирането им, както и за проучването на цялото нематериално културно наслество от историята и природата на Североизточна България. Сега Регионален исторически музей – Русе представя седем експозиции, три от които са на открито – Антична крепост Сексагинта Приста, Ивановски скални манастири и църкви и Средновековен град Червен. Музеят обединява експозициите на Пантеона на възрожденците, Къща-музей „Градски бит на Русе“ (известна като Къщата на Калиопа), Къща-музей „Захарий Стоянов“ и Къща-музей „Тома Кърджиев“.

В централната сграда в Русе , която се намира на площад "Александър Батенберг", може да бъде видяно впечатляващото съкровище от Борово, Русенско . Но тук на два етажа са разположени общо пет от основните експозиции на музея. Най-старият и най-големият е отдел „Археология”. Фондът му наброява близо 70 000 предмета, които представят най-важните черти в облика на материалната и духовна култура на Русенския край до края на ХІVв. Сред тях са енеолитна идолна пластика и керамика, тракийското сребърно съкровище от Борово, тракийски накити, колекция от тракийски шлемове, предмети на бита и въоръжение от римската епоха, накити от периода на Първото българско царство (VІІ-ХІв.), сребърно съкровище от с. Баниска (ХІІІв.), релефни керамични икони от Червен (ХІVв.), стенописи от средновековни скални манастири, много колективни монетни находки и др. Повечето от съхраняваните в отдела експонати произхождат от археологически разкопки, началото на които е поставено през 1904г. Научният фонд на отдел “Етнография” съдържа богата информация за традиционната култура на над 80 села в русенския етнографски регион. В експозицията са представени селски тъкани и облекла, представящи традиционните тъкачни техники и орнаментика, както и характерните женски, мъжки и детски носии. Има също и копия на оригинални обредни хлябове, които са част от празнично-обредната система на местното население. В музея има и отдел, посветен на историята на България от Средновековието до Възраждането, обхващащ основно периода на Османското владичество. Най-значими сред експонатите са личните вещи, писма, оръжие, документи на видни русенски революционери, общественици, културно-просветни дейци, чиято дейност има национални измерения. С особена историческа стойност са: оръжейната колекция, архивът на семейство Обретенови, архивът на Панайот Хитов. В колекцията от книги, която съдържа арабски, турски и персийски ръкописи, старопечатни книги на църковнославянски и турски, има уникални екземпляри. Интересен е и отделът на нумизматиката. Отделено е и място за най-новaта история на Русенския край.

Работно време: 09:00 до 18:00

Русе - Забележителност Русе - Регионален исторически музей - Снимка 1 Русе - Забележителност Русе - Регионален исторически музей - Снимка 2