3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Екопътека Властелинът на планините

Price comment  Цена:
адрес:
Семково
имейл:
телефон:
0035974442815

Началната точка на екопътека „Властелинът на планините” е край курортния комплекс „Семково” в Рила. Оттук тя се изкачва сравнително стръмно до местността Вълча поляна през хубава гора от бял бор, след което се спуска до коритото на Станкова река, откъдето се насочва през местността Горно Яворово към Парка за реадаптация на танцуващи мечки край град Белица.

Маршрутът е 14 километра и се изминава за около 4 часа с нормален ход. По цялото му протежение са изградени дървени мостчета, има кула за наблюдение на диви животни, туристически заслон, една чешма и обезопасено огнище за къмпингуване. Името на екопътеката е избрано, защото тя преминава през най-предпочитаните местообитания на мечката, властелинът на планините. Вековни широколистни гори, с накацали из тях, подобно на островчета, закътани поляни... Изобилие от гъби и горски плодове, бистри потоци, красиви долини. Все места, на които можем да срещнем най-големия горски обитател по нашите земи.

Районът на Белица е изключително богат на дървесно разнообразие. Тук растат обикновен бук, горун, трепетлика, явор, смърч, офика, ела. В района можете да се порадвате на редки и красиви горски цветя като блатняк, обикновена пришница, кървавочервен и обикновен здравец, едностранна и прасковолистна камбанка,еньовче, горска тинтява, лечебните великденче и иглика, бял равнец, червена и лечебна медуница, жълтото подрумиче, целолистното червеноглавче, обикновена иглика, хойфелов нежит, горска и жълта какула, пъстрата зайчина, свиларката, черновръх. Наоколо растат и любимите плодове на мечката – шипка, черна и червена боровинка.

По маршрута на екопътеката могат да бъдат видени много мравуняци на червените горски мравки, достигащи на височина до два метра, макар и основната част от леговището им да се намира под земята. Тези мравки са неотменна част от менюто на мечките, тъй като са много богати на протеини.

Властелинът на планините живее до 30 години и обитава горите и високопланинските пасбища. Мъжките екземпляри достигат тегло от 350 килограма. Мечката има нужда от голяма територия и уединение, поради което увеличаването на човешката дейност в местообиталищата й влияе изключително отрицателно на популацията й в определен район.

Българският народ вярва, че мечката съчетава в себе си елементи на човешката и животинската природа. Тя е застрашен животински вид и България е една от малкото страни в Европа, в които популацията й е сравнително стабилна.

  • Екопътека
Семково - Забележителност Екопътека Властелинът на планините - Снимка 1 Семково - Забележителност Екопътека Властелинът на планините - Снимка 2 Семково - Забележителност Екопътека Властелинът на планините - Снимка 3 Семково - Забележителност Екопътека Властелинът на планините - Снимка 4