3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Велека - Защитена местност

Price comment  Цена:
адрес:
Синеморец
имейл:
park@strandja.bg
телефон:
+35959523160

Устието на Велека е най-живописното кътче по българското черноморско крайбрежие. Опазва долината на Велека, пясъчната коса (дълга около 500 м) и част от черноморското крайбрежие. Устието на р. Велека е обявено за защитена местност от 01.09.1992 г. Обявена е с цел запазване на старите дъбово-букови гори и живописния каньон на р. Велека. Обхваща средното течение на реката, където тя преминава през карстов район и образува множество меандри. Защитената местност Устие на р. Велека има площ от 1511 ха. Разположена е при устието на едноименната река и долната част от водосборния й басейн, на територията на гр. Ахтопол, с. Бродилово, с. Синеморец. Велека е най-голямата и най-дългата странджанска река (147 км). Извира от вр. Демиркапу в Турция и навлиза в България с красиви проломи.

Велека е плавателна 8 км от устието си до местността Царското кладенче и в този участък е интересна за почитателите на водния туризъм.

Защитените местности Устието на р. Велек” и Силистар са част от комплекса с национално значение „Велека-Резовска”. Комплексът е приоритетна влажна зона в България с изразено значение за опазване на водолюбивите птици. В границите на комплекса „Велека – Резовска” се съобщава за присъствие на един от световно застрашените видове бозайници - тюлена монах, а край заливните гори на Велека и Силистар през последните години се среща и друг световно застрашен бозайник – рисът. За любителите на екологичния туризъм в Устие на р. Велека има изградени няколко екопътеки и маршрути. По цялото черноморско крайбрежие на парк „Странджа”, в гр. Малко Тър¬ново и селата Бродилово, Кости, Граматиково, Българи и Бръшлян мо¬жете да наемете частни квартири или къщи за гости. Само покрай морето има къмпинги, във вътрешността на парка все още няма такива.

На територията на парк „Странджа” има два специализирани центъра – в гр. Малко Търново и в с. Граматиково. Към тях може да се обърнете за информация и за наемане на водач.

Синеморец - Забележителност Велека - Защитена местност - Снимка 1 Синеморец - Забележителност Велека - Защитена местност - Снимка 2 Синеморец - Забележителност Велека - Защитена местност - Снимка 3