3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Али Ботуш

Price comment  Цена:
адрес:
Славянка
имейл:
tic.sandanski@gmail.com
телефон:
+3597388314012

В планината Славянка, намираща се на юг от Пирин, е разположен резерватът „Али ботуш”. По билото на планината преминава държавната граница между България и Гърция, а половината от площта й се намира на територията на Гърция. Най-високата й точка е Гоцев връх (2212 м), разположен на самата гранична линия.

Славянка е характерна с карстовия си характер и изключително разнообразен растителен свят. Наричана е „Китка планина”, защото почти през цялата година планината е като цветна градина. На 1 март 1977 г. резерватът е включен в листата на биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Целта е да се запазят уникалните реликтни гори от черна мура, черен бор, борисова ела, богатият растителен и животински свят.

Това е и най-голямото находище на черна мура на Балканския полуостров. Срещат се защитени, редки и застрашени от изчезване видове, включени в Червената книга на България. Наред с типичните за страната видове от животинския свят се срещат два вида костенурки и изключително рядката котешка змия. Интерес представляват и пеперудите, между които има и нови за науката видове.

Резерватът се стопанисва и охранява от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград. Достъпът до резервата е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като е задължително предварително съгласуване на всяко посещение с Министерството на околната среда и водите.

За да стигнете до резервата се следва главният път Благоевград - Драма, отбива се за село Копривлен, след което по единствения път се продължава за село Парил. Оттам следва черен път, вървящ в подножието на планината. В района има обозначителна табела за резервата.

  • Резервати
Славянка - Забележителност Резерват Али Ботуш - Снимка 1 Славянка - Забележителност Резерват Али Ботуш - Снимка 2 Славянка - Забележителност Резерват Али Ботуш - Снимка 3 Славянка - Забележителност Резерват Али Ботуш - Снимка 4 Славянка - Забележителност Резерват Али Ботуш - Снимка 5