3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Екопарк Водениците

Price comment  Цена:
0
адрес:
Сладка вода
имейл:
телефон:

Екопарк Водениците се намира на 2 км в югоизточна посока от село Сладка вода и отстои на около 10 км от град Дългопол област Варненска. Паркът се разпростира на територия от 450 декара, включваща горска площ, отвесни скали, достигащи до 30- 40 метра височина; три притока на река Камчия, няколко малки водопада, карстови пещери и праисторическо каменно светилище. Приятно място за разходка и отдих. Паркът е създаден по идея на училището за култура „Цар Симеон I” – село Сладка Вода. Местните наричат местността Караджите, по името на водениците (караджейки), които са били разположени в района. „Караджейка” произлиза от турската дума „кара”- черен. При меленето, брашното е придобивало тъмен цвят. В парка има кътче с останки от тези воденици. Местността Водениците е обявена за защитена територия от Министерството на околната среда и водите. В местността живеят защитени от закона редки видове птици: скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, гарван гробар, жалобен синигер и други. За да се подобрят условията за живот и размножаване на птиците, са създадени специални хранилки и гнездилки. В района са създадени условия за отдих и туризъм, разположни на няколко места в парка и включващи беседки, огнища, каменни чешми и тоалетни, мостчета и люлки. Поставени са указателни табели, информационни табла и наблюдателни кули. Възможно е практикуване на фототуризъм и скалното катерене. На територията на защитената местност е забранено ловуването, изсичането на дървета, убиването и улавянето на птиците.

Районът е част от национална мрежа от обекти за екотуризъм. В района са открити повече от 10 пещери и скални ниши ("Козята пещера", "Пачата пещера", "Пещерата на отшелника", "Пещера Мърча дупка" и др.). Някои от скалите, с височина достигаща до 40 метра, са подходящи за спортно катерене. Интерес представляват множеството водопади с различна височина (до 15м). Истинско удоволствие е да се потопиш сред чистата и непокътната природа и да се докоснеш до неповторимите скални и водни образувания, създадени само и единствено по естествен път. Екопарк Водениците е чудесно място за отдих и опознавателен туризъм. Местостта е поредното доказателство, колко прекрасна и величествена е нашата родна природа.

  • Паркове
Сладка вода - Забележителност Екопарк Водениците - Снимка 1 Сладка вода - Забележителност Екопарк Водениците - Снимка 2 Сладка вода - Забележителност Екопарк Водениците - Снимка 3 Сладка вода - Забележителност Екопарк Водениците - Снимка 4 Сладка вода - Забележителност Екопарк Водениците - Снимка 5