3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Маршрут Сопот – хижа Добрила – х...

Price comment  Цена:
адрес:
Сопот
имейл:
телефон:
0035931346033

Изходният пункт на маршрута е при седалковата въжена линия край град Сопот. В миналото е съществувала и туристическа пътека, която е започвала от Сопотския манастир „Свети Спас” и е следвала течението на Манастирска река през местностите Костин дол, Гроба, Кривия път и Почивалото, за да достигне до хижите „Незабравка” и „Добрила”, но след създаването на лифта, тя не се използва.

Със седалковата линия се стига до междинната лифтова станция, откъдето по черен път с маркировка се поема в посока север-северозапад. Постепенно наклонът намалява и пътеката тръгва на запад-северозапад, минавайки през скалистото възвишение Пресечен камък, откъдето се отклонява пътеката за хижа „Незабравка”.

Оттук маршрутът продължава направо на север през полегати пасища, на запад от които остава покрития с иглолистни гори източен склон на връх Добрила, а на изток е пропастното дере на Манастирска река. След като мине покрай стара кошара и паметната плоча на дядо Яни, пътеката се разширява и подсича източния склон на връх Добрила. После тя се спуска през седловината между върховете Добрила и Амбарица и стига до хижа „Добрила”.

Маршрутът продължава на североизток по отлично маркирана пътека, пресичаща високопланински пасища, минава над развалините на Дяволската мандра и след кратко изкачване достига вододелото било на Малка река и Лиевица. Широката пътека описва голяма дъга на север и изток, прекосява основния приток на Малка река и пресича обширни наклонени пасбища, за да достигне до седловината между върховете Амбарица (Левски; 2166 м) и Голям Купен (2169 м).

Трасето постепенно завива на изток и слиза към хребета Хубавец, минавайки южно от седловината Платнешки ярове, за да пресече пътеката между хижите „Амбарица” и „Хубавец”. След това продължава на югоизток и излиза на остър хребет, предоставящ красиви панорами. Оттук пътеката завива на североизток и се спуска в долината Сладкото дере, разположена между Голям Купен и Кръстците (2035 м). Следва продължително слизане по пасбищата, достига се до местността Топалица и се навлиза в стара и хубава букова гора.

Маршрутът вече е във финалната си фаза, преминавайки през скалисти пространства, дълбоки дерета и мочурливи местности. След продължително слизане се оказваме от западната страна на хижа „Васил Левски”.

Този маршрут е подходящ само за топлите месеци на годината. През зимата и ранната пролет той е силно лавиноопасен на много места, така че трябва да се избягва. Общата дължина на прехода е около шест часа.

  • Маршрути
  • Хижи
Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 1 Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 2 Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 3 Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 4 Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 5 Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 6 Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 7 Сопот - Забележителност Маршрут Сопот – хижа Добрила – хижа Васил Левски - Снимка 8