3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Връх Мургаш

Price comment  Цена:
адрес:
София, 6, бул. Витоша
имейл:
sofoblast@government.bg
телефон:
0035929301801

Връх Мургаш няма да ви впечатли с височината си, но има други достойнства. Той се намира на 1687 метра надморска височина и впечатлява с красотата си. Макар и нисък, изчакването му е изключително трудно. Разположен е надълбоко в Западна Стара планина и е най-високият връх от дела Мургаш. От върха надолу се спускат множество ребра във всички посоки. По всяко от тях има удобен път или пътека, но разстоянието до върха е голямо и изисква физическа издръжливост и воля. Докато катерите нагоре към Мургаш, ще можете да се насладите на красиви връхчета като Глога, Лубена и Йоцова ливада, след който гората свършва и започва рязко изкачване.

Мургаш е от палеозойски скали и има куполовидна, а от подножието му извират реките Елешница и Батулийска река. При добра възможност можете да видите как глигани прекосяват склоновете му и се крият в гората.

Върхът представлява туристически обект. На югозапад на височина 1490 метра се намира хижа „Мургаш“, а в южното подножие се намира действащият Елешнишки манастир „Успение на Света Богородица“ . През 1953 г. на връх Мургаш е изградена метеорологична станция, която е активна и в наши дни.

За възникването на името на връх Мургаш има легенда, подобна на тази за връх Марагидик. Тя е също така красива и пази традициите на старите времена. Преди много векове живяла изключително красива мома, за чудо и приказ. За нейната хубост и работливост се пеели песни и славата й се носела надлъж и на шир. Идвали момци от близки и далечни села, пращали сватове да я искат, но тя все ги връщала, все не ги харесвала, не ги намирала достойни за нейната хубост и трудолюбие. Минали години, омръзнали годежарите на девойката. Често отказвала да приеме в дома си сватове. Ала те от дума не разбирали, все се надявали, че с настояване и търпение ще склонят девойката, ще разтопят студеното й сърце. Почудила се девойката как да ги надхитри и да се спаси от честите годежари. Изведнъж й хрумнала една хитрина и казала:

- Ще се омъжа за оня момък, който ме натовари на гърба си и ме изнесе на най-високия връх на планината!

Повечето се стъписали от това желание и се отказали, но други, по-смели момци се решили да опитат. Ала всички падали от умора още по средата към върха.

Минало време и един ден в селото пристигнал смел и юначен момък. Казвал се Мургаш. Отишъл при девойката, за която се носели приказки, за ненагледната й хубост и се пеели песни за нейната доброта и работливост.

Когато я зърнал, се замаяла главата му, затуптяло юнашкото му сърце. И без много да му мисли, метнал девойката на гърба си и като хала потеглил нагоре из стръмното – не усещал ни тежест, ни умора. Неговата любов и сила го водили напред към високия и труднопроходим връх. Успял да се изкачи със скъпия товар на върха, но стигнал до целта си, той се строполил мъртъв на тревата. Погребали го на най-красивия връх в Стара планина, където той намерил смъртта си и поднесли своята почит, като кръстили върха на негово име.

  • Върхове
София - Забележителност Връх Мургаш - Снимка 1 София - Забележителност Връх Мургаш - Снимка 2 София - Забележителност Връх Мургаш - Снимка 3